Similar works

Know testbeszéd

Tartalom

  Publisher Abstract A gazdasági életben, a munkaerőpiacon egyre növekszik az igény az innováció, valamint a kreatív gondolkodású emberek iránt.

  know testbeszéd

  A kreativitás kritériumainak csak a kellőképpen nyitott, rugalmas, motivált, kockázatvállaló személyiségek tudnak megfelelni. Ehhez azonban arra know testbeszéd szükség, hogy a legfogékonyabb korban, az iskolai környezet katalizátorként működjön a tanulók kreativitásának fejlesztésében.

  Lehetőséget kell biztosítanunk a gyerekeknek szellemi javaik értékesítésére, kifejezésére.

  Az elmúlt évtizedekben a kreativitást befolyásoló környezeti tényezők kerültek a vizsgálatok középpontjába. Jelen kutatás célja, hogy a középiskolákban a környezeti feltételeket megfelelően mérő mérőeszközt hozzon létre, egy olyan kérdőívet, amely nem a kreatív teljesítményt hivatott mérni, hanem a kreativitást elősegítő környezeti tényezőket.

  know testbeszéd

  Ha a Kreatív Klíma Kérdőív hozzáférhetővé válna a magyar középiskolák számára, akkor elősegíthetné a kreativitásfejlesztést, tudatosabbá, hatékonyabbá tehetné a pedagógusok munkáját e téren. A dolgozat a Kreatív Klíma Kérdőív elsőkörös verziójának szerkesztésének folyamatát, az ahhoz know testbeszéd 3 dimenzió Motiváció, Bátorítás, Csoport és a 8 alfaktor Kihívás, érdekesség, értelmesség, Autonómia, beleszólás, Célok iránti elkötelezettség, Bátorítás a know testbeszéd, az új dolgok kockáztatására, kipróbálására, Bátorítás a sokféleségre, nézőpontok változatosságára és a kettősség, bizonytalanság tűrésére, Elegendő idő, elmélyedés, Csoport bizalom, támogatás, Játékosság, humor létrehozását mutatja be, valamint az itemszelekcióhoz szükséges statisztikai elemzéseket.

  know testbeszéd

  Összegzi a 39 település különböző gimnáziumaiban és szakközépiskoláiban elvégzett kérdőíves felmérés eredményeit, s ezek tükrében kijelöli a további kutatási irányt.