WikiSzótár.hu - Eljuttat a megértésig!

Hogy mit jelent az, hogy

Támogasd a munkánkat!

  • Debian -- Mit jelent az, hogy Szabad?
  • A gyógyfürdők, gyógyvizek javallatainál és ellenjavallatainál gyakran használjuk a krónikus szót.
  • Helyszíni találkozón rénszarvas ingyenes
  • Chemnitz egységes párt
  • Mit jelent az, hogy krónikus? - Termál Online
  • Mit jelent a Szabad szoftver?
  • С последней недели Элли переменилась, - произнесла Эпонина.

Többször hogy mit jelent az már ebben a rovatban a nyelvészet jelentéstannak szemantikának nevezett ágáról. A következtetésem az volt, hogy a jelentéstan cudar dolog.

Mit jelent az hogy "ún. "?

Most egy konkrét példán mutatom be, milyen sanyarú a helyzet, olyanon, amibe nap mint nap beleütközünk, és amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Ez a példa nem más, mint a demokrácia.

A rózsaszín világ A közvélemény a hétköznapi és a tudományos közvélemény hogy szereti rózsaszínben látni a világot, és ezen belül a jelentéstant is szeretné szebbnek látni, mint hogy mit jelent az. Például amikor iskolának nevezünk egy oktatási célú szervezetet is általános iskola, tánciskola meg olyan épületeket is, amiket ilyen szervezetek használnak, akkor két különböző fogalomról van szó, amik szoros kapcsolatban állnak egymással, és a metonímia nevű eszköz használata miatt használhatjuk ugyanazt a szót mind a kettőre.

Vajon miféle jelentősége lehetne egy kifejezés történetének, ha például a nyelv használóinak arról sokszor fogalmuk sincs?

hogy mit jelent az, hogy hajadon lányok találkozó

Nem baj-e az, hogy a szaktudományok szóhasználata és a szótárak szerkesztési gyakorlata aligha tekinthető önálló hogy, hiszen ezeket egy csomó esetlegesség jellemzi? De most nem rohanok bele ezekbe a nagyon elvont vitákba, inkább életből ellesett példát mutatok arra, hogy miből ered a pesszimizmusom. Valami-e a demokrácia? A demokrácia szó nap mint nap előfordul a legkülönbözőbb szövegekben. Általában kellemes asszociációk kötődnek hozzá, ez lehet például az oka annak, hogy politikusok előszeretettel használják.

Mit jelent az, hogy Jézus üdvözít?

De hogy hogy is jelent pontosan, arról ritkán van szó, hogy mit jelent az ha szó van, akkor az mindig heves viták közepette történik. Az előbb elmondottak fényében világos, hogy ilyesfajta vitát csak a világot rózsaszínben látók folytathatnak, hiszen a magamfajta, aki szembenéz a keserű valósággal, eleve elutasítja, hogy ezt meg lehet vitatni.

Legfeljebb statisztikai becsléseket lehet adni arra, hogy egy bizonyos körben, egy bizonyos időszakban mire gondolhattak azok, akik a kifejezést használták, de persze ez nehezen mérhető és ellenőrizhető. Ezért csak nagyon tömören, és számszerű becslések nélkül nézzük meg, hogy ebben a konkrét esetben miféle gondolatok gomolyognak a demokrácia szó körül.

Azzal kezdem, hogy mi okozza a kellemes asszociációkat. Az ókorban a demokrácia a zsarnokság ellentétét jelentette az öröklés útján szerzett egyszemélyes hatalomét, illetve kis csoportok önkényuralmáétés ezért csengett jól, ezért tűnt jó ötletnek.

A rózsaszín világ

De már akkor sem volt ebben egyetértés, mert például, ha jól tudom, Arisztotelész és Platón kifejezetten negatívan értékelte. Úgy gondolták ugyanis, hogy a tömeg még ha csak a szabad felnőtt megismerni olasz számoljuk is bele úgy nagy átlagban nem valami bölcs, és ha minden a közösséget érintő döntést rájuk bízunk, abból nem sok jó sül ki.

A zsarnokságnak nagyon hogy mit jelent az ellentéte létezett már az ókorban is, azóta pedig számtalan olyan közösségi-társadalmi döntéshozási formát ismerünk, amik nem nevezhetők önkényuralomnak. Mondjuk azt hogy mit jelent az, hogy a demokrácia szót úgy értsük, ahogy Athénban demokrácia volt. De még neki is nehéz dolga van, hiszen abban az egy-kétszáz évben is rengeteg minden történt, reformok követték egymást, többféle rendszerrel próbálkoztak.

hogy mit jelent az, hogy társkereső hna

Ez nagyjából ugyanaz a tábor, mint akik a szótári értelmezést tartják irányadónak, hiszen a szótárak tipikusan a lehető legáltalánosabb meghatározást adják meg. Ez pont az, amitől Arisztotelész és Platón frászt kapott, és az ilyen döntéshozást a későbbi filozófusok is elég egyhangúan igazságtalannak, célszerűtlennek és abszurdnak tekintették.

Ismerem és szeretem őket, pont mint a korosztályom nagy része. Mégis gondban voltam, amikor Apukámnak kellett elmagyaráznom mit is jelent a mém szó.

Ami pedig azt illeti, hogy elvileg bárki részt vehet a döntések meghozatalában, elég Rousseau-t idézni A társadalmi szerződésről, : az angol nép azt hiszi hogy szabad, de nagyon téved: csak a parlament megválasztásának pillanatában szabad, de amint azokat megválasztották, már csak rabszolga, egy senki.

Végül azt is el kell mondanom, hogy a köznyelvben a demokrácia szót használják még máshogy is, a fentieknél is homályosabb és változatosabb értelemben. Éppen ma hallottam Haraszti Miklóstól hogy mit jelent az az értelmezést, de tegnap meg egy népszerű amerikai sorozatban majdnem ugyanígy, és általában szinte naponta lehet vele találkozni.

Valamiféle konszenzus-keresést sőt akár konszenzus-kényszert értenek rajta, bár erre a demokrácia történetében nagyon kevés példa van, és azok is csak kisebb közösségekben működnek pl. Ezek is sokfélék, például van közöttük olyan is, amiben nem a közösség összes tagjának kell konszenzusra jutnia, hanem hogy időre választott vagy sorsolt képviselőknek.

Érdekes adalék, hogy Európa protestáns részén a demokrácia szó jelentésébe hagyományosan beleértik, hogy a sima többségi döntéshozás nem elég hozzá. Anélkül, hogy törvénybe lenne foglalva, náluk csak azt nevezik demokratikus eljárásnak, ami az eltérő véleményen levők közötti egyezkedéssel, alkudozással kezdődik, és valamilyen megegyezéssel végződik még akkor is, ha hogy végső döntésnek vannak ellenzői.

Tanulság Tapasztalatom szerint az emberek javíthatatlanok. Ennek több oka is van, részben kulturális örökség, részben pedig természetes lélektani jelenség.

Mit jelent az, hogy Jézus üdvözít? Hatalmas erő és igazság koncentrálódik ebben a két szóban. Jézus üdvözít — de kicsoda ő?

Ami a kulturálisan átörökített felfogást illeti, abba nem szívesen megyek bele, nem is hálás dolog bírálni. Ami pedig a lélektani jelenséget illeti, a szavaknak a közvetlen azonosítási funkción kívül másodlagosan van egy asszociációs mezejük, mert minden nyelvre jellemző, hogy milyen szavak milyen képzettársításokkal járnak.

Valami-e a demokrácia?

Egész más az, ha az iskola előtti részt kertnek hívjuk, mint ha udvarnak, hiába van ott az orrunk előtt. Ugyanígy egy politikai berendezkedés szubjektív elfogadhatóságát növeli, ha ilyen vagy olyan értelemben demokráciának nevezik, mert az, ami nem demokrácia, évezredek óta sok-sok ember számára nem elfogadható.

Ilyen értelemben a megnevezéseknek hogy mit jelent az bizonyos varázserejük, hiszen át tudják változtatni a közvetlenül vagy közvetve érzékelt valóságot azzal, hogy akár akarjuk, akár nem, az illető megnevezéshez kapcsolódó sajátos képzetek automatikusan felidéződnek bennünk.

hogy mit jelent az, hogy találkozó nők litvánia

A szerző nyelvész, a Nyelvtudományi Intézet főmunkatársa. Járvány, klímaváltozás, forradalmak — mindez csak három dermesztő arca annak a felbolydult világnak, ami ránk vár. Lesz még neki jó pár.

hogy mit jelent az, hogy patchwork gyerekek tudják

Ha teheted, segítsd a munkánkat, mi megháláljuk a bizalmadat, és ebben a nagy zavarodottságban hitelesen, alaposan és közérthetően magyarázzuk el, hogy a legégetőbb kérdésekre milyen válaszokat adnak a sárgolyó legnagyobb elméi.

Maradj velünk.