Sinut on väliaikaisesti estetty

Egyetlen táncoktatás brunswick. Húsvéti fesztivál a világörökségi Hollókőn

Erdő Andrea Anna.

man egyszemélyes

Harrach Gábor. Merényi Hajnalka.

ember 43 éves találkozó

Ekkor döntöttünk úgy, hogy elindítunk egy olyan programot, amelynek keretében segítőtársakat küldünk ehhez a feladathoz. Amint az a kiadványban olvasható személyes beszámolókból is kitűnik: sok eredményes együttműködést sike- rült megvalósítani, számos új kezdeményezés indult el az ösztöndíjasok munkájának köszönhetően.

A program leglátványosabb egyetlen táncoktatás brunswick éppen az a változás, amely a diaszpórába érkező és a hazatérő ösztöndíjasokat megkülönbözteti egymástól. Sokan nyilatkoznak úgy, hogy a diaszpórában töltött idő életük eddigi legmeghatáro- zóbb élménye volt.

Adni mennek, de közben ők maguk kapják a legtöbbet: tapasztala- tot abból, hogy mit is jelent a magyarsághoz való feltétlen ragaszkodás, a megmaradá- sért való küzdelem, a közösség ereje.

Idén immáron fiatal érkezik a magyar diaszpóra szigeteire. A szervezetek kérésének eleget téve az idei évben jelentősen növeljük az egyházi feladatot ellátó ösztöndíjasok számát. Bízunk abban, hogy a most útnak induló ösztöndíjasaink is hasonló sikerekkel és a közösségért való felelősségvállalás tapasztatával térnek majd haza, saját helyükön tovább folytatva a magyarság megmaradásért való küzdelmet. A magyar kormány Nemzetpoli- tikai Államtitkársága idén ötödik alkalommal küldte a magyarság nagyköveteit a diaszpórába, hogy az ott élő honfitársainkat támogassák magyar identitásuk megerősítésében, megtar- tásában, valamint az anyaországgal való szorosabb kapcsolattartást elősegítsék.

A nemzetpolitika zászlóshajójaként számon tartott Kőrösi-program legfontosabb feladata az anyanyelvoktatás, mivel a diaszpórában élő közösségeket leginkább a nyelvvesztés fenye- geti.

A nyelvoktatás mellett minden olyan tevékenységet, ami erősíti a nemzeti identitást, eszközként használunk fel egyetlen táncoktatás brunswick program során, legyen az közösségszervezés, egyetlen táncoktatás brunswick gasztronómiánk, a magyar nép- zene vagy a néptánc. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy megőrizzük a köteléket azokkal a magyar honfitársainkkal is, akik úgy döntöttek, hogy hosszabb-rövidebb távon az anyaországon kívül próbálnak sze- rencsét.

Az idei év létszámbeli növekedésre adott lehetőséget. Eredményként említhető, hogy a program hatására sok olyan helyen elindultak magyar ak- tivitások, ahol évtizedek óta nem voltak ilyen jellegű szervezett tevékenységek.

Ezeknek kö- szönhetően létrejöttek többek között néptánccsoportok, cserkészcsapatok; a könyvtári élet, az írott — magyar — sajtó is fellendült, továbbá sok helyen elindult, folytatódott a magyarnyelv- oktatás. Ösztöndíjasaink szakszerű segítséget tudtak nyújtani a pályázatírástól kezdve a rádiós műsorszerkesztésen át számos területen.

Mint a megelőző években, idén sem csak az ösztöndíjasok támogatták az ott élő közössége- ket, hanem ők maguk is gazdagabban, életre szóló élményekkel térhettek vissza hazájukba. Az ösztöndíjat idén a megelőző évekhez képest még többen pályázták meg, ami nemcsak a program hazai sikerét jelzi, de egyértelművé teszi azt is, hogy a kiválasztott pályázókon kívül nagyon sok olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett fiatal van, akikre számíthatunk a ma- gyar—magyar kapcsolatok továbbépítésében, megerősítésében.

A fogadószervezetek vezetőitől, a diaszpórában élő közösségektől, valamint a hazatérő ösz- töndíjasoktól érkező visszajelzések, illetve a KCSP hazai visszhangja, mind-mind a program egyetlen táncoktatás brunswick, a folytatás iránti igényt igazolják. Az elismerés sokakat illet. Többek között vezetőket, koordinátorokat, az Államtitkárság mun- katársait, akik soha nem kerülnek egyetlen táncoktatás brunswick, de odaadásuk, szakmai felkészültségük és elköte- lezettségük nélkül a program nem lenne ugyan az.

Fábry édesapja Fábry Andor hadbíró tábornok és a katonai felső bíróság tagja volt. Édesanya Gombos Ilona ceglédi földbirtokos családban születetett es festőművész volt.

Grezsa István kormánybiztos 6 K CSOMA SÁNDOR PROGRAM A Kőrösi Csoma Sándor Program kommunikációjáról és sajtóvisszhangjáról A es esztendő mérföldkő volt a magyar nemzetpolitikában: fordulópont a Kár- pát-medencei magyar közösségek számára, s egy új korszak kezdete az anyaországtól távol, diaszpórában élő magyarságság tekintetében, akik sok év után végre elfoglalhat- ták az őket megillető helyet a nemzetpolitikában és valódi, élő kapcsolatba kerültek az anyaországgal.

A világban szétszórtságban élő magyar közösségek számára legalább ilyen fontos mérföldkőnek számít a as év is, ekkora indult ugyanis útjára az a nagysikerű kezdeményezés, amelyet mára bátran nevezhetünk a magyar nemzetpoliti- ka zászlóshajójának.

A Kőrösi Csoma Sándor Program indulása óta a sajtóérdeklődés középpontjában áll. A résztvevő ösztöndíjasok számának növekedésével és a program bővülésével ez a figyelem — a megjelent cikkek, híradások, tudósítások száma — évre évre csak nőtt.

A po- zitív sajtóvisszhang kialakulásában — a Nemzetpolitikai Államtitkárság által koordinált, a programot népszerűsítő kommunikációs kampányon túl — jelentős szerepe volt és van a diaszpórában egyetlen táncoktatás brunswick teljesítő ösztöndíjasoknak.

  • Calaméo - Korosii Program Tordelt Screen
  • Наконец Макс пробормотал.
  • Mozgássérültek társkereső ingyenes belgium
  • Welshpool társkereső
  • Amerikai Magyar Népszava, október ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  • Húsvéti fesztivál a világörökségi Hollókőn
  • Случалось, - ответил Макс.

A programmal kapcsolatos kommunikáció, a egyetlen táncoktatás brunswick sajtómegkeresések kezelése tel- jes mértékben a Nemzetpolitikai Államtitkárság koordinációjával és ellenőrzése alatt valósul meg, az ösztöndíjasokkal egész évben intenzív és folyamatos a kapcsolattartás. Szintén a program sikerét jelzi, hogy az elmúlt évek során negatív hangvételű cikk, ér- demi kritika gyakorlatilag alig született: bátran jelenthetjük ki, hogy a Kőrösi-program azon kevés kezdeményezés egyike, amelyet általános elismerés övez.

Fontos kiemelni, hogy a magyar közösségi élet felpezsdítésén túl a résztvevő ösztöndí- jasok számtalan esetben maguk is meghatározó szereplőivé váltak a helyi magyar mé- diaéletnek, konkrét újságírói vagy szerkesztői feladatot látva el a diaszpórában működő magyar televízióknál vagy rádióknál.

Számos célállomáson — többek között Kanada és az USA több pontján — kulcsszerepet játszottak a helyi magyar sajtó megerősítésében vagy éppen újraélesztésében.

Tekintettel a program eddigi sikereire, az elmúlt éveket jellemző pozitív sajtóvisszhang- ra, valamint az ösztöndíjasok számának növekedésére, előreláthatólag a jövőben is fokozott médiaérdeklődésre és a programmal kapcsolatos pozitív hírek, tudósítások számának emelkedésére számíthatunk mind az anyaországban, mind határon túl.

A sikereket látva, a Nemzetpolitikai Államtit- kárság úgy döntött, hogy az akkor már eredményesen működő petofiprogram.

Amerikai Magyar Népszava, Soha magyar szinielőadásnak, magyar filmnek akkora sikere nem volt magyar Amerikában, mint ennek a szinmagyar film­nek. A ma­gyar falu, a magyar város élete elevenedik meg a vásznon egy bűbájosán szép és kedves sze­ri Imi történet keretében, az egész film lele cigánymuzsiká­val és a legszebb magyar nép­dalok, nóták sírnak fel a cigány zenekar hegedűjén. Olyan gaz­dag ez a film szépségekben, amilyent egyetlen szinelőadás sem tudott produkálni.

A honlap elindításának, és a párhuzamosan futó összehangolt kommunikációnak kettős célja volt. Részben a KCSP ismertsé- gének és elismerésének növelése, az ösztöndíjasok munkájának; a diaszpórában élők hétköznap- jainak bemutatása volt, részben a világ számos pontján élő magyarok közötti kapcsolat erősítése.

Helyi kislemez bécs ösztöndíjprogram kommunikációjának vezető csatornája a korosiprogram. A program be- mutatásán túl átfogó képet nyújt a résztvevő partnerszervezetekről és munkásságukról, valamint az aktuális évben szolgálatot teljesítő ösztöndíjasok mellett a korábbi években kiküldött önkénte- sek bemutatkozója is jelen van az oldalon.

A napi rendszerességgel frissülő — Hírek, Munkánkról, Tudástár — rovatokban jelennek meg az ösztöndíjasok írásai, melyek a kint elvégzett feladataik- ról adnak számot, bemutatják a szórványközösségek hétköznapjait, ünnepeit, örömeit, problé- máit.

A szöveges beszámolók mellett fotó- és videógalériák színesítik, gazdagítják a honlapot. A rendszeresen frissülő eseménynaptár tájékozódási lehetőséget egyetlen táncoktatás brunswick a külhoni magyarok sok- színű programjairól. Az oldal látogatottsága folyamatosan nő, köszönhetően a rendszeresen fris- sülő tartalomnak. Az idei programévben hír és tudósítás, fotó- és 90 videógaléria jelent meg a korosiprogram. Ilyen a magyarokegyhelyen.

Tájékoztatást nyújt az ösztöndíjprogramokról, a diaszpóra és a szórvány sajátosságairól. A főoldalon megjelenik a két honlap legfrissebb szöveges tartalma, az eseménynaptár mind a szórvány- egyetlen táncoktatás brunswick a diaszpóra magyarokat érintő programjait fel- sorakoztatja.

Mindezek mellett itt is megjelennek az aktuális pályázatok, akciók. A Közösségépítők rovat a szórvány és a diaszpóra egy-egy kiemelkedő, vezető személyét mutatja be.

e társkereső oldalak

A közös Facebook-csatornának közel hétezer kedvelője van. A közösségi médiafelületen a webol- dalon egyetlen táncoktatás brunswick cikkekből, fotókból jelenik meg válogatás, az időszakos akciók, mint a receptgyűj- tő pályázat, fotó- vagy rajzverseny átlagosan ezer fős elérést eredményeznek, és ezren kattintanak rá ezekre a bejegyzésekre. A platform természetesen a programok mérföldköveiről is tájékoztatást nyújt.

A fiatalok megszólítását szem előtt tartva a sikeresen működő közös Instagram-fiókban láthatóak a program során készült legszebb fotók. A közös YouTube-csatornán a szórványban és a diaszpórában élők mindennapjait, a partnerszerve- zetek programjait megörökítő, az ösztöndíjasok által beküldött rövidfilmek; a program vezetőivel, résztvevőivel készült interjúk, önportrék láthatóak.

A kezdeményezést és az akciókat népszerűsítő promóciós videók nézettsége átlagosan 70 ezer felett van, a legsikeresebb kisfilmet több mint 90 ezer alkalommal tekintették meg a látogatók.

Elcsatoltak Húsvéti fesztivál a világörökségi Hollókőn Már pénteken elkezdődik és idén négy napig tart a húsvéti fesztivál a világörökségi Hollókőn. A Nógrád megyei faluban gazdag folklórprogram, palóc gasztronómia, népszokások, koncertek, családi és gyermekprogramok várják a látogatókat — mondta a szervező Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. Mint ismertette, nagypénteken kézműves kirakodóvásárt, tojásfestő foglalkozást szerveznek az ófaluban, a Csalogató Táncházban felidézik a hollókői böjti szokásokat, az esti igeliturgia előtt pedig a torinói lepel történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

Elérhetőségek Web: www. Nagy örömömre szolgál, hogy A kezdeményezés sikerességét mutatja, hogy évről évre olyan eredmények születnek a program kapcsán Észak-Amerikától Ausztráliáig, melyekre egyetlen táncoktatás brunswick lehet büszke a világon minden magyar.

Egyetlen táncoktatás brunswick, olvasó- körök, színjátszó társulatok alakulnak, amik a magyar kultúra futáraiként adnak hírt a világban nemzeti örökségünk sokszínű voltáról akár olyan távoli országokban, mint a Dél-afrikai Köztársaság vagy Chile.

Ennél talán még fontosabb küldetése a programnak, hogy az ösztöndíjasok a sokszor több évtizede emigrációban élő magyaroknak vagy a már külhonban született gyer- mekeiknek, unokáinak közvetítsék a nyelvet, kultúrát, illetve a mai magyar sikereket. Ez nagyfokú kitartást, elszántságot és türelmet követel egyetlen táncoktatás brunswick a program ösztöndíjasaitól, mind az ösztöndíjasokat fogadó közösségektől.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatom, hogy a külhoni magyar közösségek fennmaradásáért és gyarapodásáért a program valamennyi résztvevője a legnagyobb erőfeszítéssel dolgozik — a sikerek pedig nem maradnak egyetlen táncoktatás brunswick.

Bízom benne, hogy az elkövetkezendő években még többen tapasztalhatják meg a programon keresztül, hogy milyen jó dolog a magyar közösség részének lenni, akár ösztöndíjasként, akár az anyaországtól távol élő magyarként kap- csolódnak a kezdeményezéshez.

Olyan emlékeket szereztek, olyan ismeretségeket kötöttek, amikről remélem, hogy a programon túl is megmaradnak, láthatatlanul kötik össze a világ magyarságát.

selbstfindung egyetlen

Végezetül pedig hadd köszönjem meg Kontár Noémi elődöm, illetve a Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársainak közreműködését egyetlen táncoktatás brunswick program lebonyolításában. Korábban a vajdasági és gyimesi családunk hiányát éreztük, december óta az ausztrálokét is. Alapvető feladatom a nép- táncoktatás volt a Fonó Tánccsoportnál, a Gyöngyösbok- réta gyermek- és felnőtt csoportjainál, a Magyar Kultúr Kör gyermek- és ifjúsági csoportjainál, valamint a Geelong Corio Soccer Club felnőtt csoportjához is ellátogattam ha- vonta.

A felsorolt együttesek néptáncosai közel százan van- nak, így heti napon tartottam próbákat. Az eltelt idő alatt kalocsai, madocsai, gyimesi és somogyi táncokat taní- tottam, táncházakban pedig moldvai, somogyi és szatmári táncokat. A gyermekeket a táncok mellett népi játékokkal is volt. Az összes tánccsoport egy színpadon szerepelt, amely- megismertettem. A egyetlen táncoktatás brunswick mellett a programszer- re évek óta nem volt példa.

Örömömre szolgált, hogy két vezés volt a kiküldetésem másik feladata, amelyet sikerült tematikus; egy kalocsai és egy gyimesi napot sikerült meg- jól párosítani az indulásom előtti célkitűzésemmel, a hagyo- szervezni, ahol a látogatók nemcsak táncokkal és énekek- mányőrzéssel, hiszen az eseményeken kiszebábot égettünk, egyetlen táncoktatás brunswick ismerkedhettek meg, hanem a viseletekkel, hímzéssel, kolbászt töltöttünk, lángost sütöttünk Disznótoros vacso- tojásírással is, és kóstolót kaphattak a túrós puliszkából és a rán, apák napi műsorban, a helyi magyar idősotthonban, az paprikás kácsiból is.

Árpád Otthonban, Castlemainben, a magyar Buda-kastély- ban szerepeltek a táncosok, amelyekre én készítettem fel őket. Az augusztus i államalapítási ünnepséget, valamint az október i megemlékezés műsorát mi, KCSP-sek szer- veztük meg a Victoriai Magyar Tanács kérésére. A VMT üléseket. Életük, min- dennapjaik, alkalmazkodásuk arra tanított, milyen csodálatos teljesít- mény emigrációban magyarnak maradni, lenni.

Elért eredmények A DMSz állandó heti és havi programjaik és külön rendez- vényeik mellett, többek között a magyar iskola, a cserkész- csapat és a gyermeknéptánccsoport találkozói számára is helyszínt, illetve teljes körű vendéglátást biztosít.

Húsvéti fesztivál a világörökségi Hollókőn

Fél éven át a klub összes rendezvényének promóciójában, előké- szítésében és lebonyolításában részt vettem. Ezen túl más eseményeket is szerveztem, mint például a többéves szünet után újra indult havi filmvetítést vagy a Szent László Emlé- kév anyagának bemutatását.

Grafikai minőségben megújult logóval és új formátumban szerkesztettem a DMSz magyar tettem, amire a kiállítás újjászervezéséhez és az állomány és angol nyelvű havi hírlevelét fő részére, illetve a heti biztosításához volt szükség. Az épület felújításának idejé- online megjelenések nagy részét szövegeztem.

Közel re a tárgyak elcsomagolását és költöztetését végeztem. A új magyar könyvet vettem fel a klub könyvtárának elektro- megrendezendő új kiállítás koncepciójához magyar—angol nikus katalógusába. Archív fotókból és videókból egy rep- forrásgyűjtéssel, illetve a tárlótípusokra és a látványtervre rezentatív válogatást állítottam össze, valamint a tagokkal tett javaslatokkal járultam hozzá.

Kérés szerint átszerkesztettem és újraszövegeztem a szövetség hivatalos magyar és angol Fogadószervezetetség; Árpád-házi Szent nyelvű formanyomtatványait és mintaleveleit. A Szent Er- zsébet Idősgondozó Otthon múzeumának több mint r Szöv Délvidéki Magya darabos magyar gyűjteményének fényképeket, leírást és ndozó Otthon Erzsébet Idősgo tárgyeredet-történetet tartalmazó online katalógust készí- agyar Szövetség tagú Délvidéki M A több egyetlen táncoktatás brunswick ndszeres prog- alo s form áb an óta aktív.

Korosii Program Tordelt Screen

Re hiv at al a sydney-i va l és m ag as színvonalú klubházáv ramjai zerűbb közössé- élet egyik legnéps magyar társasági Szent Erzsébet űködő Árpád-házi ge. Az óta m bb mint száz onban jelenleg tö Idősgondozó Otth val, könyv- yar lakik. Az otthon saját kápolná idős m ag ente megrende- mal rendelkezik.

Év tárral és múzeum sztráliai diaszpóra et-búcsújuk az au zett Szent Erzséb ít. A közös élmények során rengeteget tanultam az együttműködés, a közös gondolkodás, a kitartó munka, a bizalom és a türelem fontos- ságáról.

Elért eredmények Az iskolába 5 csop a tanítás kétheten ortban összesen 50 gyerek jár, te vasárnap délel gyerekek egyetlen táncoktatás brunswick őt t folyik.

A Tanárként sok kihívás és feladat várt rám Melbourne-ben. A városban ellett nagy hang magyar kultúrára súlyt fektet a négy hétvégi magyar iskola működik, és mind a négy mun- is.

Fontos esemén apák napja, a Miku y az anyák és kájában részt is vettem. A Bocskai Magyar Iskolában lás- és a karácson valamint a szünet yi ünnepség, éves kisdiákok csoportjával fedeztük fel a magyar kultúra ekben tartott gy erektáborok.

Ugyaneb- ben az iskolában szerda és csütörtök esténként két felnőtt csoportot tanítottam. Erre az új kezdeményezésre összesen 14 diák érkezett, amire nagyon büszkék voltunk! Péntek esténként a Kultúr Kör Magyar Iskolában, minden második szombaton pedig a Hungarian Language Schoolban két- két, 12—14 év közötti diákot vezettem be a magyar nyelv rejtelmeibe.

Minden második szombaton pedig a Victori- an School of Languages iskola 20 fős csoportjával néztük meg, milyenek is a magyar szokások.

Csütörtökönként a legkisebbekkel együtt énekelgettünk, mondókáztunk a Bó- bita Babakörben, ahol a félév végén már 15 kis bóbitás vett részt. Minden második szombaton a Melbourne-i Magyar Cserkészek munkáját segítettem, az Árpád Otthonban la- kó idősekkel pedig kellemes délutánokat töltöttünk ének- léssel.

A népzene összekötötte a fiatalokat, és a zene szeretetén keresztül egymást is jobban megismerték. Elért eredmények Magyar hangszeres népzenét oktattam egyetlen táncoktatás brunswick helyi iskolákban magyaroknak, de néhány ausztrál tanítványt is megismer- tettem a magyar kultúrával és népzenével. Akik most kezd- tek nálam hangszert tanulni, azokkal az alapokról indultunk.

Megismerkedtünk magával a hangszerrel, és elsajátítottuk a zenélés alapjait. A legfontosabb, hogy a tanulók először a hangszerkezelést tanulják meg, csak utána lehet elkezdeni a magyar népzenével való foglalkozást.

Már a kezdő órákon is igyekeztem egy-egy egyszerűbb népdal ritmusát vagy dallamrészletét a gyakorlatokba belecsempészni. Kikülde- tésem során 21 állandó tanítványom volt, ebből a körből alakulhatott újjá egyetlen táncoktatás brunswick tavaly létrehozott Micsoduck együttes. Egészen idáig a tanítványok — kivéve, akik már tavaly szerek is meghallgathatók. Ez azért volt különösen fontos, is tanultak zenét — zenekarban még nem játszottak együtt, hogy a tanítványok az én hazaérkezésem után a tanítványok hiszen mindenkinek egyéni órát tartottam.

Éppen ezért nélkülem is tovább gyakorolhassanak. Véleményem szerint hatalmas és kü- lönleges adottság, hogy itt, Melbourne-ben ennyi fiatal érdeklődik a saját archaikus egyetlen táncoktatás brunswick iránt. A tanítványaim Fogadószervezet számára egy gyakorló CD-t is összeállítottam. Erre az összes bourne tánccsoport Mel a Nép Gyöngyösbokrét dó jelleggel eg yü tte s 19 89 -ben alakult, állan Egyetlen táncoktatás brunswick oportjuk műkö- y gyermektánccs egy felnőtt és eg is.

Az egykori a szülői közösség dik, de igen aktív i közül sokan sok leszármazotta gyöngyösbokrétá ta a különböző is tá nc ol na k.

legjobb helyen 2021 találkozó

A Gyöngyösbokré m a fellép, így r re nd ez vé ny ek en is rendszeresen magya lacsintafesztivá- ofesten vagy a Pa például a Hungar. Az egy klubhá- évek során a tago változó volt. Jelen k aktivitása leg különféle állan összejövetelek he dó és alkalmi lyszíne biliárdozás napja, farsang stbfilm klub, anyák.

Elért eredmények Christchurchben elsősorban állandó foglalkozásokat tar- tottam. Heti rendszerességgel három magyarórát kezdő felnőtt, kezdő gyerek és haladó felnőtt csoportoknak, heti terjúkat készítünk, és rendszerint egy magyar népmesével egyszer a ndr 1 mv társkereső óvodát vezettem három-öt gyermek és zárjuk az adást, amit magyar nótákkal is tarkítunk.

Program- szüleik számára, péntek esténként filmklubot szerveztem, jaim nagy része szerencsére hazatértem óta is folytatódik, két gyermek számára pedig alkalmanként hegedű- illetve hiszen a kinti magyarok hihetetlen lelkesedéssel átvették, zongoraórákat adtam. Ezek adták meg tevékenységem és új ötletekkel ki is egészítették ezeket.

Sportvetélkedőt szervez- tem az aradi vértanúk napján, ünnepélyes megemlékezést tartottunk október án, betlehemes árnyjátékot taní- tottam a gyerekeknek a karácsonyi ünnepségre, ovikertet hoztunk létre, Szent László-napi vetélkedős pikniket, gu- lyás-partit, kirándulást szerveztünk a klub vezetőségével közösen.

Egyetlen táncoktatás brunswick sikert aratott az első új-zélandi magyar rá- dióadás, a Keleti pályaudvar műsor indulása, aminek szer- kesztését jelenleg itthonról is folytatom, és amelynek kere- tein belül a magyar kultúrát Új-Zélandon szélesebb körben is terjeszteni tudjuk.