Vonat vizsgálatban résztvevő partnerek

Ahhoz, hogy beléphessen a bizottsági felületekbe, például az Organisation Registration System felületre és azon keresztül regisztrálhassa szervezetét az OID azonosító megszerzéséhez és a pályázata benyújtásához, először regisztrálnia kell az EU Login rendszerében.

Az Organisation Registration System intézményi regisztráció és a pályázati űrlap két, egymástól független felület, azonban mindkettő eléréséhez szükséges az EU Login regisztráció.

A vasúti pályán történő közlekedés esetén vasúti járműnek minősül a kétéltű jármű is az alkalmazott forgalmi szabályok, valamint a vasúti járművezetőre vonatkozó képzési feltételek szempontjából. Az uniós vasúti rendszerben a vasúti jármű egy vagy több strukturális és funkcionális alrendszerből áll; 1. Vasúti pályákkal, vasúti létesítményekkel, vasúti pályahálózatokkal és azok létesítésével kapcsolatos fogalmak: 2. GSM-R fejlesztő: a fejlesztési közreműködő, valamint olyan gazdasági társaság, amely a vasúti pályahálózat részét képező, fejlett információs és kommunikációs technológiára alapozott GSM-R rendszerhálózat létesítését végzi, és nem minősül pályahálózat-működtetőnek, valamint tevékenységének folytatásához nincs szüksége az e törvény szerinti vasútbiztonsági engedélyre; 2.

Hasznos, ha a projektkoordinátor és az intézmény által is elérhető, közösen kijelölt e-mail címmel jelentkeznek be. Nem, nincs semmilyen következménye. Hol tudom az intézményemet regisztrálni? A rendszerben történő szervezeti regisztráció eredményeként a pályázó szervezet egy egyedi OID azonosítót kap.

vonat vizsgálatban résztvevő partnerek

Nem, regisztrálni intézményenként kell. A pályázatban szereplő partnereknek is kell regisztrálniuk? Ha igen, akkor megteheti helyette a magyar fél is?

Vonat vizsgálatban résztvevő partnerek pályázatban megjelölt valamennyi küldő szervezetnek egyaránt kell regisztrálnia, a fogadó szervezetek regisztrációja azonban nem kötelező. A regisztrációt követően kapják meg az intézmények az E betűből és 8 jegyből álló egyedi azonosítójukat OID azonosítóamit be kell írni a pályázati űrlapba.

Mi történik, ha a pályázó mobilitás céljából olyan fogadópartner intézményt választ ki, amelyet előzőleg nem regisztráltak? Ez kizáró ok? Nem kizáró ok.

Menetrendi és díjszabási hírek

Fogadó intézményt OID azonosító nélkül, a partner adatainak kitöltésével is felvihetnek a pályázati űrlapra. Mi a teendő, ha a regisztrációnál az intézmény típusánál egyik választási lehetőség sem releváns? Ebben az esetben az egyéb kategóriát kell választani. FONTOS azonban, hogy a pályázati vonat vizsgálatban résztvevő partnerek ez egy kötelező mező, a regisztrációs felületről átkerül az adat az űrlapba, így ezt a kategóriát ott módosítani kell!

Gyakori kérdések pályázóknak a köznevelési szektorban Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

A regisztrációs felületre feltöltendő dokumentumokat ki írja alá? A regisztráló intézmény belső aláírási rendjének megfelelően történjen a regisztrációs dokumentumok aláírása, hitelesítése.

Az együttműködésnek köszönhetően a menetjegyek és az előzőekben megjelölt bérletek applikációban történő megvásárlására nyílik lehetőség. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti mobil fizetési rendszerben történő utazási igazolvány vásárlása során a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló Az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseiket, kérelmeiket az NM Zrt. Az NM Zrt.

Állami fenntartású intézmények esetében ki regisztrál? Állami fenntartású intézmények esetében a pályázatot benyújtó intézménynek kell regisztrálnia.

évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Tagintézmény esetében hogyan történik a regisztráció? Ebben az esetben az Organisation Registration Systemen történő regisztrációkor a tagintézmény adataival történik a regisztráció, azonban a tagintézményhez tartozó ernyőszervezet, tankerület, szakképzési centrum adószámát, illetve OM azonosítóját kell megadni. Az OM azonosító esetében kötőjellel kell kapcsolni a tagintézmény feladatellátási hely azonosítóját pl.

Tankerületi és szakképzési centrumos intézmények estén nincs saját adószám és bankszámlaszám. Milyen adatokat kell ilyen esetben a regisztráció során megadni? Tankerületi intézmények esetében a tankerület adószámát és bankszámlaszámát kell megadni és igazolni a feltöltendő dokumentumon. Szakképzési centrumos intézmények esetén az SZC adószámát, bankszámlaszámát kell megadni és dokumentumokkal igazolni. A pályázati űrlap a Dokumentumtárból érhető el.

vonat vizsgálatban résztvevő partnerek

Pályázat benyújtásának éve - KA1 mobilitási pályázatok - KA1 Pályázati űrlap és kapcsolódó dokumentumai Milyen nyelven kell pályázni? A mobilitási űrlapot magyar nyelven vagy az EU valamelyik hivatalos nyelvén kell kitölteni.

Lehet-e kétirányú mobilitás egy pályázaton belül? Nem szükséges.

Voláninform (friss információk)

A hivatalos képviselő által aláírt nyilatkozatot kell beszkennelni és feltölteni az űrlap mellékleteként. Kik végzik el a pályázatok tartalmi értékelését? A pályázatokat külső, független szakértők értékelik. A TKA szakértői adatbázisába külön pályázat útján lehet jelentkezni. A végleges szakértői listáról a TKA Kuratóriuma dönt.

Konzorciumban is van lehetőség pályázni ka1 köznevelési kereszteny társ Rövid futamidejű pályázatok esetében nem, Erasmus akkreditációra lehetséges a konzorciumi pályázás, azonban az akkreditációt intézményi vagy konzorciumvezetői akkreditációt vonat vizsgálatban résztvevő partnerek intézmény csak egyszer nyerheti el.

Egy intézmény egy időben csak két pályázatból kaphat támogatást egy pályázati kategórián és szektoron belül egy időben. Van-e felső határa a kiutazásokban részt vonat vizsgálatban résztvevő partnerek számának?

A rövid futamidejű mobilitási projektek esetén a mobilitások száma maximum 30 lehet a kísérő személyek és előkészítőlátogatások nélkül. Az akkreditált projektekben nincs felső korlát.

Személyautó találkozása a menetrend szerinti vonattal

Igen, amennyiben az a pályázatban meghatározott célokkal összhangban van. Milyen szintű nyelvtudás a pályázás előfeltétele? Ezt a program nem szabályozza, de egy mobilitás akkor hatékony, ha a pályázó legalább B1-es szinten beszéli a munkanyelvet. Nyelvtanfolyamra lehet pályázni?

vonat vizsgálatban résztvevő partnerek

Határon túli magyar iskolában is megvalósulhat mobilitás, vagy csak eltérő nyelvű intézmény lehet a célintézmény? Igen, megvalósulhat, mivel a mobilitásokkal szemben a legfontosabb kritérium, hogy külföldön, egy programországban valósuljanak meg, de az eltérő nyelv nem követelmény. Határidőket kell rögzíteni az egyes pályázati pontokban? Például, hogy mikorra tervezi az intézmény az egyes vonat vizsgálatban résztvevő partnerek Egy pontos projektterv kidolgozása fontos, mivel elősegíti a megvalósítást, de a konkrét dátumok meghatározása nem kötelező a pályázás során.

Intézményi célok érdekében részt vehet-e egy kisebb team is egyazon továbbképzésen ugyanabból az iskolából? Nem célszerű, ha egy intézményből többen is részt vesznek ugyanazon továbbképzésben, hiszen a disszemináció során az ott megszerzett tudás továbbadható, valamint a kapcsolatépítés, nyelvgyakorlás szempontjából is előnyt jelent az önálló részvétel.

Szakmailag nagyon indokolt esetben lehetséges. Milyen módon lehet kurzust választani? Az intézmény bármilyen, a projekt céljaival vonat vizsgálatban résztvevő partnerek álló kurzuson, továbbképzésen részt vehet. Többek között ehhez segítséget nyújthatnak: School Education Gateway egy több ezer továbbképzést tartalmazó kurzuskatalógus, mely segítséget nyújt az elvárt tanulási eredmények szempontjából legrelevánsabb továbbképzések kiválasztásában, nemzetközi együttműködések iránt érdeklődő európai iskolák adatbázisa, melyben például szakmai látogatáshoz job shadowing is találhatnak fogadóintézményeket.

Az eTwinning az európai iskolák legnagyobb közössége.

vonat vizsgálatban résztvevő partnerek

Egyfajta közösségi média pedagógusoknak és iskoláknak, s mint ilyen, a nemzetközi kapcsolatépítésben, együttműködésekben hosszabb távon is partnervermittlung regionális iskolák számára egyedülálló lehetőségeket kínál. Az oldalon szereplő számos jó gyakorlat és sikertörténet ideális azok számára, akik saját projekttervükhöz keresnek inspirációt.

EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

Kik vehetnek részt a mobilitásban? A pályázó köznevelési intézmény munkatársai és tanulói.

vonat vizsgálatban résztvevő partnerek

A pályázatban igényelthez képest a bírálat során csökkenhet a mobilitások száma? Amennyiben a pályázatot értékelő szakértők nem látnak megalapozottnak bizonyos tevékenységeket, előfordulhat turnusok levonása, létszám, vagy időtartam csökkentése.

A csökkentés mindig minőségi alapon történik. A KA1 köznevelési pályázati típus keretében diákok is utazhatnak?

vonat vizsgálatban résztvevő partnerek

Igen, diákoknak is van lehetőségük utazni.