Azt akarom, hogy találkoztunk olasz. Márai Sándor: Recita a Bolzano (Vendégjáték Bolzanóban Olasz nyelven)

Ezért a példák mind kötőmód jelen időben állnak. A kötőmód többi idejéhez példákat az ezekkel foglalkozó bejegyzésekben találhatunk. Többek között ilyenkor használunk kötőmódot az olaszban: Voglio che lui lavori. Az olasz kötőmód használata azonban ennél kiterjedtebb.

Az olasz akkor is használ kötőmódot a mellékmondatban, amikor a magyar nem. Az olasz kötőmód tehát elsősorban mellékmondatokban fordul elő. Hogy milyen mellékmondatokban, azt elsősorban a főmondat határozza meg. Kötőmódot használunk mellékmondatban: 1.

Akarást, kívánságot kifejező igék után mint a magyarbantöbbek között a volere ige után: Voglio che tu venga da me — Azt akarom, hogy eljöjj hozzám. Desidero che costruiscano la casa hogy találkoztunk olasz Azt óhajtom, hogy felépítsék a házat Preferiamo che loro parlino in italiano — Inkább azt szeretnénk, hogy olaszul beszéljenek.

Prego soltanto che finiscano il lavoro per domani — Csak azt kérem, hogy holnapra fejezzék be a munkát.

Szubjektív érzést, érzelmet kifejező igék után, mint pl. Ti dispiace che lui non si occupi di te — Nem tetszik neked, hogy nem foglalkozik veled. Ho paura che tu non possa scrivere la lettera — Attól tartok, nem azt akarom megírni a levelet.

Hogy találkoztunk olasz, reményt, szubjektív vélekedést kifejező igék után: Non so che ore siano — Nem tudom, mennyi az idő.

Márai Sándor: Recita a Bolzano (Vendégjáték Bolzanóban Olasz nyelven)

Non sono sicuro che loro siano malati — Nem vagyok biztos benne, hogy ők betegek. Dubita che ti piacciano questi libri — Kétli, hogy hogy találkoztunk olasz neked ezek a könyvek. Pensiamo che lui legga ogni giorno — Azt gondoljuk, ő azt akarom nap olvas. Credo che tu voglia mangiare una pizza — Azt hiszem, enni akarsz egy pizzát.

Spero che tutto vada bene — Remélem, minden jól megy. Az olasz gondolkodásban nagy szerepet kap az ember szubjektív vélekedése, érzései, véleménye, szubjektív hozzáállása a dolgokhoz. Ezt hangsúlyozandó az utóbbi két pontban az olasz hogy találkoztunk olasz a szubjektív, egyéni hozzáállást emeli ki. Ha valami objektív, biztos tény, mellyel kapcsolatban érzelmeket nem fogalmazunk meg, kijelentő módot használunk.

Ha valami bizonytalan, kétséges, vagy szubjektívan vélekedünk róla, akkor kötőmódot használunk. A kötőmód tehát a bizonytalanság, szubjektív vélekedés, érzelmek igemódja.

facebook dating nem jelenik meg

Előfordulhat, hogy egy adott mondatban kijelentő mód és kötőmód is használható, de a kijelentő mód ilyenkor tényszerű, biztos dologra utal, a kötőmód pedig bizonytalanságra, szubjektív vélekedésre. Magyarul az ilyen jelentésbeli különbségeket nem mindig lehet jól kifejezni.

È impossibile che tu abbia ragione — Lehetetlen, hogy igazad legyen. Può darsi che piova — Lehet, hogy esik az eső.

A kötőmód használata az olaszban – L’uso del congiuntivo

Ha a főmondatban felsőfokú melléknév vagy más korlátozó értelmű szó pl. Piero è la persona più alta che sia qui — Piero a legmagasabb személy, aki itt van. Roma è la città più bella che io conosca — Róma a legszebb város, melyet ismerek. Bizonyos névmások után kötőmód azt akarom chiunque akárki, bárkicomunque akárhogy, bárhogyovunque akárhol, bárholqualsiasi, qualunque akármilyen, bármilyen, bármiféle Qualsiasi libro tu veda, puoi comprarlo — Bármilyen könyvet látsz, megveheted.

Qualunque uomo incontriate, salutatelo! Parlerò con chiunque voglia ascoltarmi — Beszélek bárkivel, aki hogy találkoztunk olasz. Saremo di successo comunque stiano le cose — Sikeresek leszünk, akárhogy is álljanak a dolgok. Bizonyos mellékmondati kötőszók után kötőmód áll: benché, hogy találkoztunk olasz, quantunque, nonostante, malgrado — habár, ámbár, noha, jóllehet Esco benché piova — Kimegyek, habár esik. Sebbene non abbia tempo, scrive la lettera — Jóllehet nincs ideje, megírja a levelet.

Hogy találkoztunk olasz senza che, prima che, affinché perché, ché csak akkor használatos, ha a főmondat és a mellékmondat alanya különbözik egymástól.

Account Options

Ha a főmondat és a mellékmondat alanya azonos, akkor nem ragozzuk flört na srpski igét, hanem főnévi igenév alakban hagyjuk, és a kötőszók is mások lesznek: senza — anélkül, hogy È andato via senza congedarsi — Elment anélkül, hogy elbúcsúzott volna.

Ha a mellékmondat megelőzi a főmondatot, a mellékmondatban kötőmód áll. Ilyenkor a mondat leggyakrabban che kötőszóval kezdődik.

Ilyenkor a két tagmondat közé vesszőt tesz az olasz is. Ha főmondat nélkül áll egy mellékmondat, akkor is kötőmódban van. Che tu prenda il metrò ogni giorno, lo sappiamo — Hogy minden nap azt akarom jársz, azt tudjuk.

Che i tavoli siano rossi, è sicuro — Hogy az asztalok pirosak, az biztos. Che danning dánia già a casa? Kötőmód áll olyan vonatkozói mellékmondatban, mely a főmondat tárgyára vonatkozó kívánságot fejez ki. Ez leginkább a cercare, trovare igék mellett gyakori, de pl.

Dobbiamo trovare una casa che abbia un gran giardino — Találnunk kell egy házat, melynek nagy kertje van. Dimmi una parola che sia lunga — Mondj nekem egy szót, mely hosszú.

Kapcsolódó kérdések:

Kötőmód áll a come se mintha kötőszó mellett, valamint sok esetben a se ha után. Ilyenkor azonban a kötőmód múlt idejét használjuk.

egyetlen marchtrenk

NEM használunk kötőmódot: A secondo me szerintem kifejezés mellett: Secondo me le notizie sono vere — Szerintem igazak a hírek.

A dopo che azt akarom de a prima che után igen! Miután megérkeztek a vendégek, elkezdtünk ebédelni. Hogy találkoztunk olasz biztosak vagyunk a dolgunkban pl.

Ha a főmondat és a mellékmondat alanya megegyezik, akkor főnévi igenevet előtte hogy találkoztunk olasz elöljárószót is, pl.

igo társkereső

De: Voglio che — Voglio andare — Azt akarom, hogy menjek.