Hogyan óvjuk meg a gyerekeket?

Szülők tudják beszélgetés téma, Legfrissebb

Németh Szilvia — Papp Z. Attila 1 Iskola és integráció a fókuszcsoport-beszélgetések elemzése 1. Bevezetés Az oktatáspolitikai tanulmány megírását megelőző időszakban fókuszcsoport-beszélgetéseket szerveztünk az integrációs folyamatban érintett különböző szereplőkkel. A lezajlott beszélgetések alapján megfogalmazott következtetéseink hátránya természetesen az, hogy nem tehetünk statisztikailag szignifikáns, reprezentatív mintára épülő következtetéseket.

A te e-mail címed: Saját üzenet a cikkhez: Hiába a felvilágosult és ultramodern Mikor és hogyan beszéljünk a szexről? Aki felelős szülő, az tudja, előbb-utóbb sort kell keríteni a nagy beszélgetésre, hiszen a gyerekek sok mindent látnak az interneten, és még többet hallanak a mindentudónak tűnő osztálytársaktól, barátoktól - ám tévedés azt hinni, hogy akkor egyszersmind mindent tudnak a szexről.

A beszélgetések másik nagy előnye, hogy a résztvevők személyes tapasztalatokra alapozó véleménye a roma gyerekek integrációjának tematikáját mintegy testközelbe hozza.

Noha egy fókuszcsoport technikai, fizikai körülményei, megszervezése valamilyen formális keretet óhatatlanul is közvetít a részvevők irányába, a beszélgetéseket talán sikerült úgy irányítani, hogy a jelenlevők átéltsége, elvárt szubjektivitása mégis megmutatkozzon. A beszélgetések úgynevezett homogén csoportokban zajlottak: szülők, tanárok, diákok, önkormányzati képviselők, speciális iskolák vezetői, szekértői bizottságok tagjai, civil szervezetek, minisztériumok romaügyi referensei és az akadémiai szféra képviselői.

Szülők tudják beszélgetés téma ezek alapján körvonalazódó javaslatokra, szülők tudják beszélgetés téma árnyalás érdekében, egy újabb, ezúttal vegyes azaz mindegyik korábbi célcsoportba tartozó, de más személyből álló csoportban, szintén fókuszcsoport-beszélgetés formájában viszszatértünk.

A részvevők kiválasztásakor fontos szempont volt az ország különböző régióihoz tartozó személyek jelenlétének biztosítása. Ez alól természetesen volt kivétel, egyrészt a tanulói csoportok esetében, másrészt pedig azokban a csoportokban, ahol a regionalitás szempontja tárgytalan pl.

Azon szereplők esetében, akik az iskolához közvetlenül kötődnek, szempont volt az iskola képzési típusa és az iskolák tanulóinak feltételezett roma aránya is. A beszélgetéseken való részvétel az OKI megkeresésére természetesen önkéntes alapon történt.

A beszélgetések előtt a csoportonkénti körülbelül személlyel folyamatosan kapcsolatot tartottunk a részvétel biztosítása érdekében. Ténylegesen azonban nem jelent meg mindenki a beszélgetéseken; talán a legkirívóbb eset az akadémiai szférát képviselő csoport, ahol mindösszesen hárman jelentek meg éppen ezért jelen elemzésből e csoportot kihagytuk.

Szintén nem térünk ki a minisztériumi alkalmazottakkal folytatott beszélgetés részletes ismertetésére, mivel időpont-egyeztetési nehézségek miatt a romaügyi referensek is alacsony számban képviseltették magukat.

A beszélgetés résztvevőinek anonimitása érdekében neveket nem közlünk. Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy a részvétel a beszélgetőpartnerek valamilyen szintű elköteleződésének, aktivitásának is köszönhető, így érthető, hogy a jelenlévők nem tekinthetők a célcsoport szempontjából reprezentatívnak.

társkereső a komoly

anyagát magyar jerman megismerni muszlim társkereső vélemény

Ezért egyes csoportokban az integrációval kapcsolatban számolnunk kell azzal, hogy a valóságosnál pozitívabb kép alakulhat ki. Ez alapján elmondható, hogy például a szülők esetében éppen a legalacsonyabb érdekérvényesítési képességekkel felruházott személyek nem lehettek jelen, a tanárok esetében pedig a kirívó szegregációs esetek szereplői nem voltak jelen, és hasonló hiányokat mindegyik csoportban be lehetne azonosítani.

Kockákra tudni is előfordult, hogy pl. A beszélgetések részben strukturált formában zajlottak: mindegyik találkozó előtt összeállítottunk egy úgynevezett forgatókönyvet, amely tartalmazta a beszélgetésre betervezett főbb témákat. A tényleges beszélgetések során helyenként eltértünk a tervezett interjúvázlattól, de központi témánkat az integrációt minden esetben érintettük.

A beszélgetések elemzését kódolással kezdtük, amelynek során ún. A továbbiakban végigvesszük a csoportspecifikus dimenziókat, majd pedig az egyes csoportokon belül végigjárjuk az integráció és szegregáció témakörét. Tanulói csoport A tanulói fókuszcsoport-beszélgetés során a részt vevő középiskolások diszkriminatív esetek tárházán keresztül világítottak rá az integráció fontosságára. A heterogén — roma és nem roma tanulókat felvonultató — csoport lehetőséget teremtett az eltérő nézetek ütköztetésére.

Szülők tudják beszélgetés téma beszélgetést három téma uralta: a diszkrimináció, az ún. A beszélgetésen részt vevő roma származású tanulók elmondása szerint mindegyiküket érte már iskolán belüli hátrányos megkülönböztetés. Az első eset három altípust foglal magába: tanárok általi megkülönböztetés, iskola- illetve osztálytársak általi megkülönböztetés.

Az elmondott példákban szereplő pedagógus a roma népcsoportot negatív jelzőkkel látja el, majd ezeket a szóban forgó tanulóra vetíti, etnikai alapú személyes sértésekké alakítva azokat. Tanárnő, miért ülök itt? Kuss cigány, mert ott a helyed — szülők tudják beszélgetés téma. A tanulók véleménye szerint sok tanárnak nem etnikai alapú, hanem a többségtől eltérő, más tanulókkal szembeni előítéletei vannak. És amikor második év elején úgy indított, hogy leültetett hátsó sarok, hátsó pad, és közölte, hogy innentől kezdve nem érdekli, hogy mit csinálok, félévkor, év szülők tudják beszélgetés téma felelek — félévkor és év végén meg is buktam rendesen, de majdnem az összes tanár szülők tudják beszélgetés téma kezelt, volt még öt barátnőm, és minket így külön vettek, hogy mi ne szóljunk bele, meg ilyenek.

Pedig nem volt semmi származás vagy bármi ilyesmi, csak az alapján, hogy egy kicsit nagyobb volt a szánk, mint kellett volna, és összevesztünk az összessel. Osztályok közötti szegregáció A több tanuló által elmondottak arra engednek következtetni, hogy az általános iskolák egy része a roma tanulókat az évfolyamokon belül, a nem roma tanulóktól elkülönítve, ún.

Ez volt a Z osztály. Iskola- illetve osztálytársak általi megkülönböztetés Az iskola- illetve osztálytársak általi megkülönböztetésnek szintén két nagy válfaja különíthető el. A diszkriminációra adott válaszok Az iskolai élet során tapasztalt megkülönböztetésre adott tanulói válaszok három típusa különböztethető szülők tudják beszélgetés téma általánosiskola-váltás, nemzetiségi középiskola választás. Általánosiskola-váltás A fókuszcsoport-beszélgetésen részt vevő nyolc roma származású tanuló közül mindössze ketten végezték általános iskolai tanulmányaikat egy oktatási intézményben.

Az emberkereskedelem - Rabságból Szabadságba webinárium 1. rész

A többi hat résztvevő mindegyike legalább egyszer váltott általános iskolát. Az iskola-váltás indokai különbözőek, de alapvetően mindegyik az etnikai vagy kulturális másságból származó konfliktusra, annak nem megfelelő kezelésére vezethető vissza. Több tanuló nem tudta kezelni a többségi tanulóknak a fentiekben már bemutatott előítéletes magartatását, nem bírta a kiközösítést, és inkább olyan általános iskolába kérte átvételét, amely köztudottan roma többségű.

Magántanulóvá válás A magántanulóvá válás vagy az iskola vezetőségének kezdeményezésére, vagy a tanuló szülő kérésére történik. Az első esetet elszenvedők — a beszélgetés résztvevői közül ketten — elfogadják a tanár, az osztályfőnök vagy az igazgató javaslatát, nem mernek szülők tudják beszélgetés téma annak szándékával.

vriendschap flörtöl meet idézetek

Nemzetiségiiskola-választás Nemzetiségi iskolába a fókuszcsoport-beszélgetés résztvevői közül öten járnak. Az iskolaválasztás indoka kétféle: iskolai diszkriminációs tapasztalatokra adott válasz, illetve a roma közösség tudatos választása.

A roma nemzetiségi iskolát választók közül hárman középiskola-váltás útján kerültek a nemzetiségi szakiskolába. Kettes vagy egyes. Ülj le, csak ennyi? Akármit mondtam neki, egyes. Átjöttem a Kalyi Jag szakiskolába. De hát nem volt semmi baj, csak még jobban megtudtam, hogy cigány vagyok, és nekem többet kell teljesíteni, mint nekik.

Utána felvettek engem egy gimnáziumba, de amikor a nyári szünetben meghallottam, hogy van ez a szakiskola, idejöttem. Az iskolaválasztási indokaik alapján a második csoportba sorolható válaszadók mindketten roma tanulók által dominált általános iskolából szülők tudják beszélgetés téma a nemzetiségi iskolába. Problémamentes általános iskolai évekről számolnak be. A nemzetiségi szakiskolára épp szabad nyugdíjasok társkereső iskolai tapasztalataik alapján esett a választásuk, tudatosan roma tanulók által dominált középfokú oktatási intézményt kerestek.

A nemzetiségi szakiskola választása kapcsán két síkon zajló vita bontakozott ki a beszélgetés résztvevői között. A vita első témája a szegregált oktatási intézmények helyességéről-helytelenségéről, míg a második téma a diszkriminatív középiskolai gyakorlat miatti iskolaváltásról szólt.

 • Beszélgetés a szülő-diák-pedagógus kapcsolatról (I.)
 • Addig örülj, amíg téged kérdez!
 • Addig örülj, amíg téged kérdez! – Hogyan beszélgess a gyerekekkel a szexről? - WMN
 • Beszélgetés a szülő-diák-pedagógus kapcsolatról I.
 • Kommunikálás a szülőkkel
 • Offline szülő, online gyerek? Szakértő előadásán jártunk
 • Vagy találkozik lány bordó
 • N1 társkereső franciaország

Az egyik nem roma résztvevő véleménye szerint az etnikailag homogén iskolák lennének az ideális oktatási intézmények, mert így ki lehetne küszöbölni a kulturális másságból származó konfliktusokat. A roma származású tanulók egy emberként elvetették a fenti véleményt.

Egy magyar kisgyereknek, ha ovis korban azt fogja mondani egy szülő, ez egy jó kis cigány gyerek, focizz el vele, focizni ez is tud, akkor már ha leszmár nem fogja megkülönböztetni. A romák és nem romák kölcsönös elfogadásának alapja, hogy megtanuljanak együttműködni. Ez csak vegyes intézményekben tanulható.

Offline szülő, online gyerek? Szakértő előadásán jártunk

A vita a továbbiakban az iskolai diszkriminációs tapasztalatok miatti iskolaváltás körül forgott. Többen kifejtették, hogy nem szabad elmenni egy többségi középiskolából valakinek csak azért, mert ott néhány tanár romaellenes magatartást tanúsít.

Az iskolaváltás helyett ki kell állni és vállalni a konfliktust. A diszkrimináció megelőzése A fentiekben röviden bemutatott vita zárásaként a tanulók arra a közös álláspontra jutottak, hogy a megkülönböztetés megelőzésében és leküzdésében a legnagyobb szerep a szülőkre és a pedagógusokra hárul.

A tanulók véleménye szerint minden attól függ, milyen szülők tudják beszélgetés téma viselkedésmintákat látnak a gyerekek kicsi koruktól kezdve, valamint kiemelték, az előítéleteket is a szülők nevelik bele gyermekeikbe. Ezen a korai intoleráns attitűdön a pedagógus még változtatni tud, ha idejekorán felismeri a korrigálandó viselkedéselemet.

Ha egy tanár úgy áll hozzá, hogy beszélgessenek róla órán vagy négyszemközt, vagy olyan diákkal, aki látja, hogy nagyon ellenséges, azzal négyszemközt is beszélgessen és igen, szóval hogy a tanárok is és nem csak a szülők.

Először ismerjék meg, aztán mondjanak róla véleményt. Mert a tanárok általában csak bejönnek, köszönnek és tanítják az órát és kimennek. Próbálják megbeszélni a diákokkal a problémákat, és akkor ezáltal a diákok is több bizalmat mutatnak a tanárok felé. Sajnos, de ez így van. Egy kis korszerűsítést belevinnének a dologba, akkor talán jobb lenne az egész tanítás, és talán jobban oda is figyelnének a gyerekek is, és lehet, hogy még az átlagok is emelkednének.

A szülők tudják beszélgetés téma kategorizálva szembetűnő az a tény, hogy a tanulók általános énképpel kapcsolatos vonásokat — erkölcsi, lelki életre, gondolkodásmódra vonatkozó belső, illetve a tanár külsejére vonatkozó külső tulajdonságokat — említettek nagyrészt, míg a pedagógiai munkára vonatkozóan csak két megjegyzést tettek.

goethe első ismerős a színjátszó nyitott kérdések flörtöl

Ez arra enged következtetni, hogy a tanulók még a középiskolai éveik alatt is sokkal inkább nevelő, mint oktató pedagógusra tartanak igényt. Az oktatással kapcsolatos kisebb hibákat elnézően kezelik, míg az általuk jellemhibának ítélt személyiségjegyeket megbocsáthatatlanul elítélik.

Kommunikálás a szülőkkel

A tanár egyik legfontosabbnak tartott tulajdonsága a pártatlanság, azaz mindenkit képességei szerint, etnikai hovatartozásától, szociális hátterétől függetlenül kezel.

Érdekes, lendületes, fiatalos tananyag-magyarázatokat szeretnének, de munkáltató keresi házvezetőnő tanári számonkérés eszköztárát nem módosítanák. Többen hangsúlyozzák, hogy a tanári szigor jövőjük záloga. A többségi lakossághoz tartozó tanulók által a roma népcsoport jellemzésére használt általánosításokat, sztereotípiákat beépítik énképükbe, csoportjuk saját maguk általi leírásába.

Így az interiorizált heterosztereotípiák hangsúlyosan jelennek meg saját romaképükben. Kihasználja a másikat, meg ilyenek, de akik mi itt vagyunk, mi próbálunk a jó felé törekedni, de sajnos az ilyen dolgok miatt nem tudunk előre haladni, mert megítélnek bennünket. Mert úgy néz ki, … hogy a romákat sem kell félteni, mert sajnos a vérük nem hagyja őket nyugton.

De ha téged másképp nevelnek a szüleid, mert ki akarnak emelni a sűrűből, a rosszból, akkor szerintem te is úgy leszel. Engem is próbáltak, cigarettázzál, füvezzél, ezt csináljad, azt csináljad, nem, egyik sem. Pedig ott lakom. Megvan hozzá minden a romából, benne van a vérében a lopás, a csalás, a hazudás, de ezt ki kell küszöbölni szerintem. És ezen túl kell esni.

Mert nincs — mert ez mindenkiben benne van, a magyar gyerekben is benne van, csak mivel a magyarok, a szülők úgy nevelik a szülők tudják beszélgetés téma, hogy ne, addig a romák nem mindegyike úgy neveli, és ezért vannak a lenézések, mert ő nem szülők tudják beszélgetés téma neveli, hogy megcsinálja, míg a magyar gyereknek is benne van a vérében, de nem mindenféleképp csinálja meg.

 • Iskola és integráció (a fókuszcsoport-beszélgetések elemzése) | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 • Offline szülő, online gyerek?
 • Mit mondjak a szexről a tinédzser fiamnak?
 • Írja be adománya összegét majd kattintson a Paypal logóra Beszélgetés Mészely József tanító-költővelIskolában a tanító, otthon a szülő
 • Társkereső dokumentáció
 • Ismerd meg az új főnök

Míg a cigányok inkább könnyebben jutnak hozzá, mint hogy megdolgozzanak érte. És ezen kellene a romáknak változtatni, hogy dolgozzanak meg inkább ők is azért, ami kell nekik, hanem ne inkább könnyen vegyék el, ami könnyen jön.

Minden a neveléstől függ, minden. De van sajnos hátrányos helyzetű roma gyerek, ha szegény ott van az utcán, kimegy — mert mostanában sajnos ez van — kimész az utcára, ezer forint nem sok, mert nem sok, nem tart tíz percig sem, üres a zsebed, és kimész az utcára, és mindenki a legjobb ruhákban, tele van pézzel, és te nézel körül, ott vannak a zsivány gyerekek, és odajönnek hozzád, gyere testvérem, gurítsál öt-hat perc alatt dobunk neked egy öt-hat … megveszed magadnak ami kell, jól leszel.

Szülők tudják beszélgetés téma is így voltam sajnos, én utána belekeveredtem, rablásért elkaptak, ültem két évet Tökölön, kijöttem, szóval itt a neveltetés nem számít semmit. Hogyha én nem akarok menni rabolni, akkor én nem fogok menni. A beszélgetés résztvevői a két hozzászólásra adott válaszként arra a közös megállapításra jutottak, hogy épp ezekben az esetekben kellene a pedagógusnak kulcsszereplőként megjelennie, és lehetőséget biztosítani az egyenlő érvényesülésre.

szülők tudják beszélgetés téma 100 ingyenes társkereső franciaország

Integráció A diákok esetében lenyűgöző volt, hogy mennyire érzékelik az integráció fontosságát és a szegregáció káros következményeit. Helyenként pontos kórképet is adnak a roma kisebbségi lét vagy élet potenciális sikertelenségéről.

Tanári csoport A tanári fókuszcsoport-beszélgetés három fő téma köré rendeződött: roma tanulókat célzó speciális programok, felzárkóztató programok, cigány népismeret és hagyományápolás.

Mit mondjak a szexről a tinédzser fiamnak? - Egy apuka zseniálisan összefoglalta a lényeget

A roma tanulókat célzó speciális programok és a felzárkóztató programok közti különbséget indokolt definiálnunk. Az első kategóriába azokat a programokat soroltuk, amelyek nemcsak egy-egy módszertani elem köré csoportosultak, hanem amelyek átfogó, több elemből álló, kidolgozott terven alapuló, általában egész éves idő-intervallumra szóló programok.

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a beszélgetésen résztvevők többnyire ezeknek a programoknak a céljaként is a roma tanulók felzárkóztatását említették szülők tudják beszélgetés téma, így felosztásunk inkább módszertani sajátosságok figyelembevételén alapul.

A roma tanulókat célzó speciális programok 3. Játszóház az iskolában Ezek a foglalkozások az óvodásoknak szervezett, egész éves, az általános iskolában, a majdani tanítók által tartott, előkészítő jellegű foglalkozások, a majdani iskolai sikeresség elősegítése érdekében. E foglalkozások célja, hogy az első évfolyamot két év alatt végző tanulók száma csökkenjen.

társkereső zweisam megismerni bécs

A gyerekek a tanítás után délutáni foglalkozáson vesznek részt. A munkaterv a szabadidő megszervezésétől az ünnepélyek megszervezésének és lebonyolításának módjáig minden tevékenységre kiterjed.

Addig örülj, amíg téged kérdez! – Hogyan beszélgess a gyerekekkel a szexről?

A projektnek ez a része kiegészül az iskolába bekerülő gyerekek tudatos, egyéves fejlesztő programjával. Az ún. Tanoda Az általános iskola által szervezett, az ott dolgozó pedagógusok által felügyelt, szülők tudják beszélgetés téma felső tagozatos tanulók számára délutáni tanulási lehetőséget, valamint előre tervezett délutáni programokat biztosító oktatási forma.

Értelmes elfoglaltságot, nemcsak tanulási lehetőséget délutánonként. Felzárkóztató programok 3. A gyerekek a tanulási képességeket vizsgáló bizottság véleménye alapján kerülnek ezekbe az osztályokba, főként azok, akik nem vettek részt a kötelező egyéves óvodai iskola-előkészítő foglalkozáson. A válaszadó elmondása szerint azonban az iskola azt tartaná ideálisnak, ha ezek a fejlesztő osztályok a felső tagozatban is változatlanul együtt maradnának.

Beszélgetés a szülő-diák-pedagógus kapcsolatról (I.)

Felső tagozatos felzárkóztató osztályok A fókuszcsoport-beszélgetés alapján leszögezhető, hogy több általános iskolában élő gyakorlat a felső évfolyamok tanulóinak képesség szerinti homogén osztályokba sorolása. Így létrejönnek az ún. És ez biztos, hogy jó. A nevelési tanácsadó pszichológusa az iskola kérésére kiválogatta az első osztályba érkező gyerekek közül az ún. A kísérlet azonban nem járt sikerrel. Megint csak nem száz százalékban ezért, de benne volt ez is, hogy jött az apuka, hogy a környezet azt mondja, hogy miért akarsz te különb lenni nálunk, meg hasonló dolgokat, és legalábbis ilyen indokkal vette ki a gyereket.

Korrepetálás A korrepetálás leggyakoribb formája a tantárgyi felzárkóztatás, amely a szóban forgó iskolákban délutánonként, tanóra vagy szakkör formájában valósul meg. Bekerülve így, ezáltal nagyobb segítséget kapnak ahhoz, hogy helytálljanak a közösségben.

ingyenes próba társkereső az ember keres férfit liege

A felzárkóztatások másik része a tantárgy típusú felzárkóztatás, ezek ténylegesen a tanulmányaik stabilitását biztosítanák. A szülők tudják beszélgetés téma célja tanulásmódszertani ismeretek átadása. Mentorprogram A kiscsoportos maximum öt tanuló tantárgyi felzárkóztatást végző pedagógus a tanulók mentoraként szükség esetén a család problémás ügyeinek megoldásában is segítséget nyújt, valamint a középiskolába kerülő tanulók utókövetését is vállalja, amíg az szükséges.

A gyerekek a tábor idejére beköltöznek az iskolába, és fejlesztő programokon vesznek részt.

Iskola és integráció (a fókuszcsoport-beszélgetések elemzése)

Ők laknak bent, a többi szülők tudják beszélgetés téma bejön napközben. Felzárkóztatás játékos formában Tantárgyi korrepetálás helyett az alsó tagozatos tanulók délutáni mozgásfejlesztésen, mesék segítségével történő szókincsfejlesztésen vesznek részt, míg a felső tagozaton levelezős játékokkal, vetélkedőkkel próbálják bővíteni a tanulók tudását és elmélyíteni a tanórán szerzett ismereteiket.

Cigány népismeret, hagyományápolás A fókuszcsoport-beszélgetés résztvevői a roma tanulókat célzó speciális vagy felzárkóztató programok felsorolása kapcsán említést tettek a cigány kultúrával, hagyományápolással foglalkozó — az iskolájukban gyakorolt — tevékenységi formákról is. A tíz résztvevő közül öten számoltak be ilyen jellegű tevékenységről, amelynek formái a következők: cigány népismeret tanítása önálló tárgyként vagy a magyar, történelem, ének, rajz, hon- és népismeret tantárgyakon belül, a cigány kultúra elemei be vannak építve a helyi tantervbe és megjelennek magyar- és történelemórán, cigánytánc, népdal, cigányzene tanítása délutáni szakkör formájában, cigány nyelv beás vagy oláh dialektus tanítása.

A cigány népismeretet az iskolák integráltan tanítják, azaz a nem roma tanulók is kötelezően tanulják. A délutáni hagyományápolást célzó szakköröket két iskolában csak roma tanulók, míg a másik háromban roma és nem roma gyerekek közösen látogatják.