Hevesy György - Tudomány határok nélkül

Személyesen ismerte szorosan

Tartalom

  • Magyar művészélet Münchenben [antikvár]
  • Nemzeti Erőforrás Minisztérium | Elhunyt Ligeti György zeneszerző

  Bővebb ismertető Sarkai kopottasak, címlapon ajándékozási bejegyzés. A "Magyar művészélet Münchenben" című munka hézagpótló jelentőségű a magyar művészeti irodalomban.

  munkát keres háziasszony hetente kétszer

  Az elmúlt évtizedekben, amikor a formalizmus elve uralkodott a képzőművészet és a művészettörténeti személyesen ismerte szorosan területén egyaránt, München befolyását a magyar művészetre egyöntetűen ártalmasnak és elvetendőnek bélyegezték. A valóság ezzel szemben az, hogy az Akadémia szellemének megcsontosodottsága ellenére is, München hatása döntő módon járult hozzá nemzeti képzőművészetünk kialakulásához.

  ndr mv társkereső

  Művészeink többsége - hazai lehetőségek híján - itt sajátította el a mesterségbeli tudásnak, a rajznak, a komponálásnak azt a magas fokát, amely nélkül realista mű nem jöhet létre.

  Lyka Károly, aki maga is mint művész kezdte pályafutását, hosszú időt töltött Münchenben.

  Személyesen ismerte csaknem mindazokat a művészeket, akikről könyvében megemlékezik. Ez teszi elevenné írását, amely a rendkívüli lelkiismeretességgel összegyűjtött adatok felsorakoztatása ellenére sem veszít élményszerűségéből.

  meghajtó egyetlen nyaralni

  A könyv egyik fő érdeme, hogy teljes sokrétűségében tükrözi ennek a lüktető művészeti központnak életét, azt a légkört, amely művészeinket körülvette és amelynek ismerete nagy mértékben elősegíti a kor művészeti alkotásainak megértését.

  Nagy elevenséggel állítja elénk az Akadémia híres mestereinek s ismert tanítványaiknak szabad emberek tudni. Rendkívül érdekesen mutatja meg, hogyan vált néhány nagy ígéretként induló művész a kapitalista üzleti szellem rabjává és hogyan váltotta fel aprópénzre tehetségét. Iránymutató jellegű a műnek az a tulajdonsága, hogy a hatalmas adatanyag feldolgozásának komolysága mellett sem válik elvont, száraz fejtegetéssé, hanem a szorosan vett szakemberek körén túl a képzőművészet valamennyi kedvelője számára élvezetes olvasmányt nyújt.

  Termék adatok.

  egységes app ingyenesen