A tudás és a kompetenciák

Egy másik szó a tudás tudni

Az egyik az a teoretikus tudás, amelyet a filozófia is vizsgál, és lejjebb részletezni fogunk.

egy másik szó a tudás tudni

A másik az képességet jelent. A teoretikus tudás tanulás során, vagy a tapasztalatokból összefüggések tudatos felismerésével szerzett információ. A képesség pedig a gyakorlás során tudattalanul alakul ki.

egy másik szó a tudás tudni

A képességeket az emberek, akárcsak az állatok, viszonylag lassan, hosszú gyakorlat tanulás során szerzik. Az ember azonban abban különbözik a legtöbb állattól, hogy képes teoretikus tudást egy másik szó a tudás tudni elsajátítani, méghozzá akár egyszeri példa alapján, következtetéssel, vagy tanulás során nyelvi kommunikációban.

egy másik szó a tudás tudni

Tudás a filozófiában[ szerkesztés ] A filozófia azon ága, amelyik a tudással foglalkozik, az ismeretelmélet vagy episztemológiacsak a teoretikus tudással, és annak is csak a kikristályosodott, filozófiailag releváns részével foglalkozik. A nyugati filozófia történetében Platontól kezdve a legtöbb filozófusnak a tudás egy igazolt igaz vélekedés volt.

Új üzenet - EZÉRT VAN HARC ÉS VERSENGÉS AZ EMBEREK KÖZÖTT

Platón Theaitétosz című dialógusa fogalmazza ezt meg. Kezdetben sokan tudásnak csak a bizonyosan igaz vélekedéseket tartották, míg minden kevésbé bizonyosat csak valószínű vélekedésnek.

egy másik szó a tudás tudni

Lehet azt mondani, hogy a tudományos tudás, vagy a filozófiai tudás a hétköznapi elméleti tudás kikristályosodott változatai. Ez azt jelenti, hogy a hétköznapokban is egyfajta igazolás kapcsolódik a tudáshoz, de a kikristályosodott változatban az igazolás maga is tudatos, szervezett, és egzakt.

Csapó Benő A tudás és a kompetenciák Az ezredfordulót megelőző évtizedben az oktatás kutatásában, számos országban pedig már a tanítás gyakorlatában is alapvető változásokat eredményezett a tudással kapcsolatos szemléletmód megváltozása. Ezt a változást a szélesebb közvélemény számára szinte sokkoló erővel jelezték az utóbbi évek nemzetközi tudásszint-vizsgálatai, lehetetlen tehát a tudáskoncepció változásait anélkül áttekinteni, hogy mondandónkat össze ne kapcsolnánk e vizsgálatok eredményeivel, valamint ne utalnánk azok tudományos hátterére. Az utóbbi évek felméréseinek számunkra kedvezőtlen, néha lesújtó eredményei még a szakmai közönség egy részét is meglepték, és azok értelmezésében számos felületes, tájékozatlanságot tükröző álláspont, a problémákat bagatellizáló szemlélet is megjelent.

Későbbi filozófiai kritikák során be kellett látni, hogy bizonyossággal legfeljebb a tudásunk egy szűk része rendelkezhet a szélsőséges szkeptikusok szerint semmi sem bizonyosés ekkor csak valamilyen gyengébb igazoltságot, és nem bizonyosságot követeltek meg a tudástól. Edmund Gettier tanulmánya mutatott azonban rá, hogy az igazság, és igazoltság bár valószínűleg szükséges, de nem elegendő feltételei a tudásnak, hanem kell még egy feltétel.

egy másik szó a tudás tudni

Ugyanis nem mondhatjuk, hogy valaki tudással rendelkezik valamiről, ha eltalál valamit igaz módon, a vélekedésére igazolása is van, ugyanakkor az igazolás tartalma, és az állítás igazsága nem kapcsolódik szervesen, azaz az illető rossz gondolatmenettel talált el valamit helyesen.

Ez a vita azóta sem záródott le.

egy másik szó a tudás tudni

Tudás az oktatástanban[ szerkesztés ] A tudás az ismeretek olyan rendszerének birtoklása, melyben az egyes ismeretek egymással összefüggenek és készek az alkalmazásra.