30 éves érettségi találkozó

Találkozó helyén hívő

Kol 2,7 Kedves Barátaim! Gyakran gondolok vissza a as, Sydneyben tartott ifjúsági világtalálkozóra. A hit nagy ünnepét élhettük át ott, amelyen Isten Lelke erősen találkozó helyén hívő, és a világ minden tájáról érkező résztvevők között mély egységet hozott létre.

találkozó helyén hívő

Mint a korábbiak, az a találkozó is gazdag gyümölcsöket hozott sok fiatal és az egész Egyház életében. Most már a következő ifjúsági találkozó lebeg a találkozó helyén hívő előtt, amelyre augusztusában Madridban kerül sor. Kol 2,7. Meghívlak tehát benneteket erre az európai és a világegyház számára is oly fontos eseményre.

És azt szeretném, hogy minden fiatal — azok is, akik osztoznak a Jézus Krisztusba vetett hitünkben, és azok is, akik még bizonytalanok, kételkednek, vagy nem is hisznek benne — szert tehessen arra a tapasztalatra, amely meghatározó lehet egész életére: a találkozó helyén hívő és élő Úr Jézussal való találkozásra és az ő mindannyiunk iránti szeretetének a megtapasztalására.

Legnagyobb vágyaitok forrásainál Minden korban és napjainkban is számos fiatal mélyen vágyik arra, hogy az emberi kapcsolatokat igazságban és közösségvállalásban élje meg.

Gondolatokat cserélünk, ötleteket osztunk meg, de a legfontosabb a vendégszeretet megtapasztalása. A legmélyebb hálánkat fejezzük ki a családoknak, plébániáknak, és a vallásos közösségeknek, hogy kitárták ajtajaikat, Osorno bíboros érsek úrnak és más egyházi képviselőknek, Carmana asszonynak, Madrid főpolgármesterének, és a hatóságoknak ezért a meleg fogadtatásért, amiben itt, Madridban részesülünk. Most Osoro bíboros szól hozzánk.

Sokan törekszenek igaz barátságok kialakítására, az igaz szerelem megismerésére, tartós házasság alapítására, saját helyük megtalálására és valódi biztonságra, amely biztosítja a nyugodt és boldog jövőt. Bizonyára — ezt saját ifjúkori tapasztalataimból is tudom — benneteket, fiatalokat nem az állandóság és a biztonság gondolata foglalkoztat a legjobban.

találkozó helyén hívő

Igen, a munkahely kérdése és ehhez kapcsolódóan az, hogy biztos talaj legyen a lábunk alatt, súlyos és égető kérdés, ugyanakkor a fiatalság alapvetően az az időszak, amikor az ember nagyobb jövőt keres. Ha visszagondolok saját fiatalkoromra — egyszerűen nem akartunk elveszni a polgári élet megszokottságában.

A nagyot és az újat akartuk. Magát az életet akartuk megtalálni, annak egész szélességében és szépségében. Persze ez a helyzetünkkel is összefüggött.

A náci diktatúrában és a háború ideje alatt, hogy úgy mondjam, az uralkodó hatalom bezárt minket. A szabadságot akartuk tehát, az emberi lehetőségek széles skáláját. Azt hiszem azonban, hogy valamilyen módon ez a megszokásból kiemelő lendület megtalálható minden nemzedékben. Ez része a fiatalságnak, hogy többet akarunk, mint egy biztos munkahely szokványos hétköznapjai, és hogy az igazán nagy dolgok utáni vágy mozgat bennünket. Üres álom ez csupán, amely a felnőtté válással szertefoszlik?

Nem, az ember valóban a nagyra, a végtelenre teremtetett.

Ferenc pápa iraki útjára készül — 48 keresztény vértanúságának helyén találkozik a papokkal Ferenc pápa — A tervezett események között szerepel március 5-én egy találkozó a püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel a bagdadi szír katolikus Szajidat al-Nedzsat Szabadító Szűzanya -templomban, ahol Egész családok is voltak köztük, fiatalok és idősebbek, köztük gyerekek: Adam csak hároméves volt, az áldozatok közt volt egy három hónapos csecsemő és egy magzat is az édesanyja méhében.

Minden más túl kevés. Isten élet, és ezért minden teremtménye az életre vágyik. Az Isten képére alkotott ember egyedülálló és különös módon törekszik szeretetre, örömre és békére.

  • Él az egyház!
  • Írta: Administrator.
  • 30 éves érettségi találkozó

Így értjük meg, milyen értelmetlen követelés Isten eltávolítása azért, hogy az ember élni tudjon. Vatikáni Zsinat, Gaudium et spes kezdetű konst. A mai kultúra a világ néhány részén, főleg nyugaton hajlik arra, hogy Istent kizárja, vagy a benne való hitet magánügynek, a társadalmi élet számára teljesen jelentéktelennek tekintse. Miközben azok az értékek, amelyekre a társadalom épül, az evangéliumból fakadnak.

Ilyen az emberi méltóság, a szolidaritás, a munka és a család iránti érzék.

találkozó helyén hívő

Ezért, kedves barátaim, arra hívlak meg benneteket, hogy mélyítsétek el az Istenbe, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyjába vetett hiteteket! Ti találkozó helyén hívő a társadalom és az Egyház jövője! Amint Szent Pál apostol írta Kolossze város keresztényeinek, létfontosságú, hogy legyenek gyökereink és szilárd alappal rendelkezzünk! És találkozó helyén hívő különösen is igaz manapság, amikor sokaknak nincsenek biztos viszonyítási pontjaik életük felépítéséhez, s így egészen elbizonytalanodnak.

Az elterjedt relativizmus, amely szerint minden egyenértékű, s nem létezik sem igazság, sem abszolút viszonyítási pont; nem szül igazi szabadságot, hanem bizonytalanságot, zavart és a pillanatnyi divathoz való alkalmazkodást.

Nektek, fiataloknak, jogotok van ahhoz, hogy az előttetek élő nemzedékektől biztos pontokat kapjatok döntéseitekhez és jövőtök felépítéséhez úgy, ahogy egy zsenge növénynek is gyors kérdés, hogy megismerjék egymást, van a megfelelő támaszra addig, amíg meg nem erősödnek a gyökerei, hogy aztán erős, gyümölcsöt hozó fává váljon.

Nagyon kifejező képek ezek. Mielőtt magyarázatot fűzök hozzájuk, csak arra szeretnék utalni, hogy ez a három kifejezés az eredeti szövegben nyelvtani szempontból passzív alakban áll: ez azt jelenti, hogy maga Krisztus az, aki kezdeményezi a találkozó helyén hívő meggyökeresedését, őrá épülését és megerősítését.

Először nézzük a fa képét, amely az őt tápláló és szilárdan tartó gyökereknek köszönhetően erősen áll a földön, amelybe ültették.

Alois testvér elmélkedései

Gyökerek nélkül elfújná a szél, és elpusztulna. Melyek a mi gyökereink? Természetesen a szüleink, családunk s országunk kultúrája, amelyek önazonosságunk nagyon fontos alkotóelemei. A Biblia egy másikat is felfed számunkra. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti.

Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Gyökeret ereszteni azt jelenti a próféta számára, hogy bizalmunkat újra Istenbe helyezzük. Jézus maga is azt mondja magáról, hogy ő a mi életünk vö.

Jn 14,6.

találkozó helyén hívő

Ezért a keresztény hit nem csupán bizonyos igazságokban való hit, hanem elsősorban személyes kapcsolat Jézus Krisztussal, az Isten Fiával való találkozás, amely egész életünknek új lendületet ad. Ha személyes kapcsolatra lépünk vele, akkor Krisztus megmutatja igazi önazonosságunkat, s a vele való barátságban növekszik és teljesedik ki az életünk.

Fiatal korunkban van egy pillanat, amikor mindenki felteszi magának a kérdést: mi az életem értelme? Mi a célom, milyen irányba kell mennem?

Ez egy alapvető időszak, amely belső nyugtalanságot okozhat, ami néha elég sokáig tart. Az ember elgondolkodik azon, hogy milyen munkát válasszon, milyen társadalmi kapcsolatokat alakítson ki, milyen érzelmeket tápláljon. Ezzel kapcsolatban eszembe jut saját fiatalságom. Valahogyan már elég korán tudtam, hogy az Úr papnak szán engem. Amikor azonban a háború után a szemináriumban és az egyetemen e cél elérése felé haladtam, újból meg kellett küzdenem ezért a bizonyosságért, fel kellett tennem a kérdést: Valóban ez az én utam?

Valóban ez az Úr akarata számomra? Képes vagyok egy életen át hozzá hűségesnek lenni, és egészen neki, a szolgálatára szentelni az életemet?

Az ilyen döntésekért meg kell szenvedni. Máshogyan nem megy. De utána megérett bennem a bizonyosság: így van jól. Igen, az Úr hív engem, és akkor majd erőt is ad nekem. A rá való hallgatásban, a vele való együttlétben leszek igazi önmagammá.

Ferenc pápa a vallásközi találkozón Irakban: Az ellenségeskedés a vallás elárulását jelenti! Ferenc pápa —

Nem a kívánságaim teljesítése számít, hanem az ő akarata. Így lesz igazi az élet. Amint a gyökerek szilárdan tartják a fát a földben, úgy ad tartós szilárdságot az alap a háznak.

A hit által Krisztusra épülünk vö. Kol 2,7ahogyan egy ház az alapra épül. Az üdvösségtörténetben számos szent példáját látjuk, akik életüket Isten igéjére építették.

találkozó helyén hívő

Köztük az első Ábrahám. Hitbeli ősatyánk engedelmeskedett Istennek, aki azt kérte tőle, hogy hagyja el az otthonát, és költözzön egy ismeretlen országba. Krisztusra épülni azt jelenti, hogy konkrétan válaszolunk Isten hívására, benne bízunk, és tettekre váltjuk a szavait. Próbáljátok meg ti is mindennap követni Krisztus szavát.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Úgy találkozó helyén hívő rá, mint igaz barátra, akivel megoszthatjátok életutatokat. Mellette képesek lesztek arra, hogy a nehézségekkel, a problémákkal, de még a csalódásokkal és a vereségekkel is bátran és reménnyel nézzetek szembe.

Találkozó helyén hívő a könnyebb utat ajánlják nektek, de magatok fogjátok észrevenni, hogy ezek hamisnak bizonyulnak, nem adnak békét és örömet. Csak Isten igéje mutatja meg az igazi utat, csak a nekünk átadott hit az a fény, amely megvilágítja utunkat.

Fogadjátok hálával ezt a lelki ajándékot, amelyet családjaitoktól kaptatok és tegyetek meg mindent azért, hogy Isten hívására felelősen válaszoljatok, és felnőjetek a hitben. Ne higgyetek azoknak, akik azt mondják nektek, hogy életetek felépítéséhez nincs szükségetek másokra!

30 éves érettségi találkozó

Inkább támaszkodjatok azoknak a hitére, akik közel állnak hozzátok, az Egyház hitére, és köszönjétek meg az Úrnak, hogy ezt a hitet kaptátok és elfogadtátok!

Kol 2,7 Szent Pál apostol a kolosszei keresztényeknek egy konkrét nehézségére válaszolva írta meg azt a levelet, amelyből ezt a felhívást idéztük. Azt a közösséget ugyanis veszélyeztette a korabeli kultúra bizonyos irányzatainak befolyása, amelyek elfordították őket az evangéliumtól.

A mai kultúra, kedves fiatalok, sok mindenben hasonlít az akkori kolosszei kultúrához. Ezzel ellentétben, ahol az emberek és a népek elfogadják az Isten jelenlétét, Őt imádják igazságban és hallgatnak a szavára, ott ténylegesen felépül a szeretet civilizációja, ahol mindenkinek a méltóságát tiszteletben tartják, és együtt növekszik a közösség az általa megtermett gyümölcsökkel.

Él az egyház! Ez Pünkösd ajándéka

Vannak azonban keresztények, akik hagyják, hogy elcsábítsa őket a laicista gondolkodásmód, vagy olyan találkozó helyén hívő irányzatok vonzzák őket, amelyek eltávolítják őket a Jézus Krisztusba vetett hittől.

Mások ugyan nem követik ezeket a egyetlen hit zürich hangokat, de egyszerűen hagyták kihülni hitüket, ami elkerülhetetlenül negatív következménnyel járt erkölcsi szinten. Szent Pál apostol a keresztre feszített és feltámadt Krisztus erejére emlékezteti azokat a testvéreket, akiket megfertőztek az evangéliumtól idegen gondolatok.

Ez a titok találkozó helyén hívő alapja, a keresztény hit középpontja. Ezért szeretnélek benneteket én is, mint Szent Péter apostol utóda, megerősíteni a hitetekben vö.

  • Kisboldogasszony tiszteletére már délután több mint nyolcezren jöttek össze, hogy együtt imádkozzanak, és adjanak hálát Istennek az imádság és a Szűzanya közbenjárására megtapasztalt kegyelmekért.
  • Szerző: Szebenszki Noémi Ilyen volt Magyarország legnagyobb ökumenikus ifjúsági vezetőképző konferenciája Budapest —
  • Él az egyház! Ez Pünkösd ajándéka - ayurdent.hu

Lk 22, Szilárdan hiszünk abban, hogy Krisztus a kereszten odaadta magát értünk, hogy nekünk ajándékozza szeretetét. Szenvedésében a mi szenvedésünket hordozta, magára találkozó helyén hívő bűneinket, megbocsátást szerzett nekünk, kiengesztelt az Atyával és megnyitotta az örök élet felé vezető utat.

Jézussal mindennap - Augusztus 26. - A remény megtisztulást eredményez

Így szabadultunk meg attól, ami életünkben a legnagyobb akadály: a bűn szolgaságától. És így válunk képessé arra, hogy mindenkit szeressünk, találkozó helyén hívő ellenségeinket is, és arra, hogy megosszuk ezt a szeretetet szegény és rászoruló testvéreinkkel. Kedves barátaim, a kereszt gyakran félelmet kelt bennünk, mert az élet megtagadásának tűnik.

Valójában azonban az ellenkezőjéről van szó! Az isteni élet valóban a keresztre feszített Jézus megnyitott szívéből fakad, amely nyitva áll mindazok előtt, akik készek ráemelni tekintetüket. Ezért csak arra hívhatlak titeket, hogy fogadjátok el Jézus keresztjét, Isten szeretetének jelét mint az új élet forrását. A meghalt és feltámadt Krisztuson kívül nincs üdvösség!