Tartózkodási hely megosztása

Még barátokat tudni. Ismerős megosztott tartózkodási helyének követése

Tartalom

  még barátokat tudni

  A személyi adat- és lakcímnyilvántartás rokoni, családi kapcsolatokat nem tart nyilván, így csak abban az esetben lehetséges az érintett polgár kutatása és így írásos hozzájárulás beszerzéseha a kérelmező a keresett személy nevén kívül legalább még egy azonosító adatát is közli a kérelemben.

  Ha a kérelmet a kérelmező meghatalmazott képviselője nyújtja be: a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát — ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza — köteles még barátokat tudni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

  még barátokat tudni

  Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és cselekményre. Ha a külföldön kiállított közokirat eredetiségével vagy tartalmával kapcsolatban kétség merül fel, a hatóság felhívja az ügyfelet felülhitelesített külföldön kiállított még barátokat tudni bemutatására.

  Ha az ügyfél a nem magyar nyelven kiállított irat mellé annak magyar nyelvű hiteles fordítását is csatolja, a hatóság azt a fordítás szerinti tartalommal fogadja el.

  még barátokat tudni

  Egyedi kapcsolatfelvétel vagy annál kevesebb polgár esetén Az egyedi kapcsolat felvételi eljárás lefolytatásáért, utólag igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.