Újdonságok

Egyedülálló nők felső havel, Magyarországi és szlovákiai érmek a kajak-kenu EB-n

Olivier Chastela Egyedülálló nők felső havel soros elnöke.

Mai kedvenc

A Tanács képviseletében szeretném megköszönni Önnek, elnök úr, hogy lehetőségem van beszámolni Önöknek a Tanácson belül folyó előkészületekről a következő európai tanácsi ülésre. Az Európai Tanács menetrendje rendkívül zsúfolt.

Középpontjában minden kétséget kizáróan a gazdaságirányítás fog állni. Mint tudják, hétfőn ülésezett a Van Rompuy elnök által vezetett munkacsoport, amely az ülésen jóváhagyta végleges jelentését.

E jelentés olyan fontos és konkrét ajánlásokat és javaslatokat tartalmaz, amelyek segítségével áttörést jelentő előrelépést tehetünk az európai gazdaságirányítás terén. Az ajánlások konkrétan a fiskális fegyelem javítására, a gazdasági nyomon követés szélesítésére, a koordináció kialakítására és kiszélesítésére, a válságkezelő keretrendszer megerősítésére, valamint az intézmények megerősítésére irányulnak. Ezek az egyedülálló nők felső havel jogszabály formájában igen hamar megvalósíthatók.

Természetes, hogy azt reméljük, az Európai Tanács támogatni tudja ezeket az ajánlásokat annak érdekében, hogy a Bizottság, a Parlament és a Tanács mielőbb előrehaladást érjen el ezekben a rendkívül fontos ügyekben. Ez mindenképpen pozitív üzenetet küldene arról, hogy minden szükséges intézkedést meg akarunk tenni az előttünk álló fontos gazdasági kihívás egyedülálló nők felső havel érdekében.

Való igaz: néhányan felvetették, hogy olyan lehetőségeket is fel kell tárnunk, amelyek túlmutatnak a szóban forgó ajánlásoknál, és meghaladják a szerződések hatókörét.

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Olyan kérdésekre célzok, mint a szavazati jogok felfüggesztése, vagy az új, fordított többségen alapuló szavazási szabály bevezetése. Egyértelmű, hogy egyedülálló nők felső havel sem technikai, sem politikai szempontból nem egyszerű problémák.

Az Európai Tanács meg fogja tárgyalni ezeket a jövő héten. Egy másik fontos téma az Európai Tanács napirendjén a Gcsúcstalálkozóra való felkészülés.

legjobb menyasszony 55

Nagy általánosságban egyedülálló nők felső havel a legfontosabb, hogy a szöuli Gcsúcstalálkozó az erősebb, fenntarthatóbb és kiegyensúlyozottabb növekedést elősegítő keretrendszer megvalósítására irányuló erőfeszítések felgyorsítását eredményezze. Főként a kedvezmény altmark akadályozó globális gazdasági egyenlőtlenségek kérdésével kell foglalkoznunk.

A válság Az ok egyszerű: relevancia. A polgártársainkra nézve közvetlen következményekkel járó döntések java része a helyi vagy nemzeti szintről mindössze néhány hónap alatt nemzetközi szintre mozdult el. A globalizáció azt jelenti, hogy európai szinten és nemzetközi szinten egymással egy időben kell fellépnünk a legtöbb kérdésben. Tudjuk, hogy az Európai Uniónak időre volt szüksége, hogy megállapodást érjen el azzal az új szerződéssel kapcsolatban, amellyel éppen az Unió szerepét szeretnénk megerősíteni a nemzetközi porondon.

Az elmúlt tíz évet majdnem teljesen igénybe vette a Szerződés megvalósítása, de csak az utolsó 10 hónapban vettük észre, hogy ez mennyire is fontos. A Gak már a kezdetektől viszonylag sikeresnek bizonyultak, társkereső oldalak kamerun úgy gondolom, hogy a legnehezebb és egyedülálló nők felső havel próbatétel még előttük áll: az elkövetkező néhány hét és hónap során le kell győznünk a fenyegető veszélyt, hogy elveszítjük lendületünket.

Main navigation

Az Európai Unió két fontos ülésre készül, és mindkettőre Koreában, egymástól két nap eltéréssel kerül sor. A Gak pénzügyminisztereinek és jegybank elnökeinek ülésére és a Gak november közepén megrendezendő csúcstalálkozójára gondolok. Az Unió hozzájárulása az erős, fenntartható és kiegyensúlyozott növekedéshez tartalom tekintetében a következőkön alapul: 1 a növekedést támogató, differenciált költségvetési konszolidációs tervek; 2 a munkahelyteremtés támogatásához is szükséges strukturális reformok stratégiája, az Európa ; 3 a pénzügyi szektor egyedülálló nők felső havel a piacreformra irányuló program; 4 az Unió gazdaságirányításának megerősítése.

Az utóbbi kapcsán — amennyiben az Európai Tanács jóváhagyja — a novemberi csúcstalálkozón elő tudnánk adni a munkacsoport következtetéseit is. Hadd man megható flört hozzá, hogy az Európai Uniót nagyon érdekli a Gon belül zajló kölcsönös felülvizsgálat. Itt Európában hozzászoktunk ehhez a folyamathoz, és tudjuk, hogy milyen hasznos lehet. Nyilvánvaló, hogy mindenkinek meg kell tennie a magáét, és őszintén akarnia kell azt, hogy hozzájáruljon a növekedéshez.

Bár a protekcionizmus elleni háborút nem lehet egy ütközettel megnyerni, állandó éberségre van szükség. Ami a többit illeti, bár a technikai testületek, mint a Mario Draghi által vezetett Pénzügyi Stabilitási Tanács, előrehaladást értek el, és véleményem szerint összességében az integráció is a helyes irányban halad — legalábbis bizonyos területeken —, nem szabad megfeledkeznünk a Nemzetközi Valutaalap egyedülálló nők felső havel távú reformjának végrehajtásáról sem.

Európai részről készek vagyunk eleget tenni kötelezettségeinknek, elsősorban azoknak, amelyeket tavaly vállaltunk Pittsburghben annak érdekében, hogy az új IMF jobban képviselje az új globális gazdasági realitásokat, és ezáltal a feltörekvő gazdaságok is nagyobb szerepet és beleszólást kapjanak. Egy dologgal kapcsolatban azonban mindenképpen világos akarok lenni: Nem lehet elvárni, hogy egyedül Európa legyen, aki minden engedményt felvállal e téren.

Minden fejlett országtól elvárjuk a hozzájárulást. Már jeleztük, hogy ami a képviseletet illeti, készek vagyunk a tárgyalásokra az irányításról és a szavazatok megosztásáról. Az a egyedülálló nők felső havel, hogy ez egy jó alap lenne a kompromisszumhoz. Senki ne Európát okolja, ha nem történik változás ezen a téren.

Mint Unió, sokat egyeztettünk egymás egyedülálló nők felső havel erről — csak úgy, mint más fő kérdésekről és feladat-meghatározásokról — a Gak pénzügyminisztereinek jövő heti találkozója előtt. Mert nem csak az a fontos, hogy az európaiak azonos álláspontot képviseljenek, de arra is figyelniük kell, hogy megvédjék és előmozdítsák legfőbb érdekeiket.

Az elnökség és a Bizottság mindent megtesz, hogy megóvja és támogassa ezeket a közös álláspontból fakadó érdekeket; a tagállamok hosszú hónapokon keresztül zajló munkájának gyümölcsét. Ami az éghajlatváltozást illeti, elvileg az a terv, hogy ezt nem vitatjuk meg részletesen az Európai Tanácsban, hiszen a Környezetvédelmi Tanács már október én jóváhagyott egy igen részletes szöveget, amely tartalmazza az európai álláspontot képviselő következtetéseket.

első randi közvetítés ingyenes

Ezt szem előtt tartva, az Európai Unió továbbra is a Kiotói Jegyzőkönyvön és a koppenhágai konferencián alapuló, fokozatos előnyben részesítő megközelítést támogatja, amely megteremti a feltételeket a végleges Koppenhágai Dokumentumban felvázolt politikai iránymutatást figyelembe vevő, átfogó és jogilag kötelező erejű globális keretrendszerhez.

Elengedhetetlen, hogy a cancúni konferencia az érdekelt felek aggodalmait figyelembe vevő, kiegyensúlyozott eredményt érjen el, amellyel megszilárdíthatjuk az eddig elért előrehaladást. Az Unió kinyilvánította, hogy egyetlen, jogilag kötelező erejű eszközt szeretne, amely felöleli a Kiotói Jegyzőkönyv valamennyi fő elemét. Bizonyos feltételek mellett azonban — a Kiotói Egyedülálló nők felső havel hatálya alatt — el tud képzelni egy második kötelezettségvállalási időszakot is.

Browser cookies disabled

Ez egy szélesebb körű, a legfőbb gazdaságok egyetértését tükröző megállapodás keretében történhet meg, amely a nemzetközi fellépés törekvéseit és eredményességét testesíti meg, és kielégíti a sürgető egyedülálló nők felső havel a környezeti integritás védelmére. Szeretném röviden megemlíteni az Európai Unió felkészülését az Egyesült Államokkal, Egyedülálló nők felső havel és Ukrajnával tervezett csúcstalálkozóra is.

Most először, állam- és kormányfők tárgyalnak az Unió kulcsfontosságú partnereivel megrendezett csúcstalálkozóra való felkészülés kérdéseiről — az Európai Tanács szeptember i következtetéseivel összhangban.

Az elképzelés az, hogy az állam- és kormányfők nyílt vitát fognak tartani a partnerkapcsolataink legfőbb kihívásairól. Anélkül, hogy jóslatokba bocsátkoznék erről a vitáról, engedjék meg, hogy röviden kitérjek a közeledő csúcstalálkozók néhány kulcsfontosságú kérdésére.

Mindenképpen nagyon fontos, hogy az Egyesült Államokkal megrendezett csúcstalálkozón néhány kulcsfontosságú kérdésre koncentráljunk. Nagy általánosságban, a találkozónak a transzatlanti együttműködés erősítését kellene eredményeznie. Ez alapvető eszköz lenne ahhoz, hogy eredményes megoldásokat alakítsunk ki az előttünk álló közös kihívásokra. Egy nappal rejtett flörtöl Gcsúcstalálkozó után az Európa—Egyesült Államok csúcstalálkozó fontos lehetőséget jelent arra, hogy az ott elért eredményeket is napirendre tűzzük, és közös megközelítést dolgozzunk ki jó néhány aktuális gazdasági kérdés kapcsán.

Magyarországi és szlovákiai érmek a kajak-kenu EB-n

Igyekeznünk kell közös megközelítést kialakítani a feltörekvő gazdaságokkal kapcsolatban is. A csúcstalálkozó ezen kívül — reményeink szerint — lehetőséget ad a Transzatlanti Gazdasági Tanács megújítására, amely ezáltal a szabályozási kérdéseken messze túlmutató gazdasági fórummá alakulhat át.

Hasznos lenne, ha a Tanács megbízatását kiterjesztenék arra, hogy megvizsgálja, miként lehet megbirkózni a válsággal és elősegíteni a növekedést és a munkahelyteremtést. A csúcstalálkozót egyszersmind szeretnénk felhasználni a Cancúnra való felkészülésre is, és ebben egyértelműen pozitív támogatásra számítunk amerikai partnereink részéről.

Végezetül, fontos külpolitikai kérdések is napirendre kerülnek, különösen Szudán és Irán vonatkozásában.

ülés nő 64 ingyenes

Ami az Ukrajnával folytatott csúcstalálkozót illeti, éppen ma délután kerül sor újabb vitára a főképviselővel, ezért kérem, nézzék el nekem, ha ma reggel nem mondok erről többet. Az Oroszországgal rendezett csúcstalálkozón az Európai Unió teljes támogatását fogja kinyilvánítani a modernizációs partnerség iránt, amely valamennyi területen erősíti együttműködésünket, főként az olyan kulcsfontosságú területeken, mint az innováció és az energia.

Újdonságok

Elnök úr, Barroso úr, hölgyeim és uraim! Ezek tehát a jövő heti európai tanácsi ülés legfőbb napirendi pontjai — egy igazán sűrű és igazán jelentős menetrendnek nézünk elébe. José Manuel Barrosoa Bizottság elnöke.

férfi nőt esküvője

Ma elsőként az Európai Tanács jövő heti ülésén napirendre kerülő kérdéseket vitatjuk meg. Azokra a témakörökre szeretnék koncentrálni, amelyek véleményem szerint a legfontosabbak: az Európai Unió gazdaságirányítására és természetesen a külügyek terén a legkritikusabb csúcstalálkozókra — nem számítva az ugyancsak rendkívül fontos csúcstalálkozókat az Egyesült Államokkal és Oroszországgal — a Gak szöuli csúcstalálkozójára és az éghajlatváltozással kapcsolatos cancúni konferenciára.

A gazdaságirányítás reformja a válságból való fenntartható kilábalásunk és hitelességünk alapköve. Ez az oka annak, hogy a Bizottság megközelítése már a tárgyalások kezdetétől fogva igen ambiciózus.

A Bizottság javaslatokat terjesztett be az elmúlt hónapban, amelyek a válságból eredő sürgető kényszert kísérelik meg nagyra törő jogi realitássá formálni.

találkozik megözvegyült férfiak

Azokról a kulcskérdésekről szólnak, hogy az Európai Uniót megfelelő, koordinált fiskális felügyelet és a makrogazdasági egyenlőtlenségek megoldása révén igazán ütőképessé kell tenni annak érdekében, hogy Európában valódi gazdasági unió jöjjön létre. Nagyon örülök annak, hogy a Parlament nagy komolyságot tulajdonít ezeknek a javaslatoknak. Ha mielőbb, első olvasatban sikerülne megállapodnunk, az bebizonyítaná, hogy az Európai Unió készen áll az új elképzelés megvalósítására.

Meg kell próbálnunk a jövő év közepére véglegesíteni ezeket a szabályokat. Egyedülálló nők felső havel tagállamot felszólítok arra, hogy tegyen meg minden lehetségest e fontos célok érdekében, és törekedjen arra, hogy a lehető leghamarabb elvégezze a szükséges tennivalókat. A Herman Van Rompuy elnöksége alatt működő munkacsoport eredményeinek is köszönhetően, mostanra erősebb konszenzus kezd kialakulni közöttünk a legfőbb cselekvési területeken: a Stabilitási és Növekedési Paktum megerősítése és a makrogazdasági egyenlőtlenségek terén.

Olcsó flört terv minden tárgyalás lezajlik és meghozzuk valamennyi szükséges döntést, ez az egyesített folyamat egy olyan gazdaságirányítás elképzelését vetíti majd előre, amely sokkal átfogóbb, sokkal jobban rá van hangolva a problémák előzetes kiküszöbölésére, és sokkal szilárdabban támaszkodik a szankciók használatára.

De hadd fogalmazzak világosan! Az eredménynek mindenképpen valódi változást kell jelentenie a jelenlegi helyzethez képest. Meg kell mutatnunk polgárainknak, hogy az Európai Unió levonta a következtetéseket és a tanulságokat a válságból.

Közben más ügyeket is rendeznünk kell. Egy kiemelten fontos kérdés, hogy miként váltsuk fel a májusban jóváhagyott, végéig hatályban lévő válságmechanizmust egy állandóbb természetű mechanizmussal.

Bár mindent meg fogunk tenni, hogy a jövőben ne következhessen be hasonló válság, mindent meg kell tennünk azért is, hogy a múltkorinál jobban fel legyünk készülve a kritikus fejleményekre. Felkészültséggel, valamint egy szilárd, állandó válságmechanizmussal megakadályozhatjuk az ilyen fejlemények kialakulását a jövőben.