Account Options

Interjút, hogy megismerjék az iskolai. Egy üzenet

Emellett elmondta, hogyan segíti az egyesület ezt a régi-új szerepet szakmai szempontból megalapozottabbá és korunk igényeinek megfelelőbbé tenni. Miért van szükség az egyesületre? Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete jelenleg az egyetlen országos szakmai szervezet, amely célzottan foglalkozik az osztályfőnöki tevékenységgel. Az egyesület megalakulását ben határoztuk el egy országos osztályfőnöki konferencián, Szombathelyen.

Az volt a célunk, hogy segítsük ezt a régi-új szerepet szakmai szempontból megalapozottabbá és korunk igényeinek megfelelőbbé tenni.

Zöld7 2016.12.14.

interjút Az Alapszabályunknak megfelelően több feladatot is hogy megismerjék az iskolai foglalkozunk az iskolai nevelőmunkát érintő gyakorlati és elméleti kérdésekkel, emellett az osztályfőnöki hogy megismerjék az iskolai közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó projekteket is kezdeményezünk. Szakmai tapasztalatainkat offline és online is folyamatosan közzétesszük, és ezzel párhuzamosan lehetőséget biztosítunk a tapasztalat- és információcserére. Regionális, illetve országos tanácskozásokat, konferenciákat szervezünk, folyamatosan bővítjük kapcsolatrendszerünket.

Igyekszünk együttműködni az iskolai nevelésért, valamint pedagógusképzésért és -továbbképzésért felelős intézményekkel, civil pedagógiai szakmai szervezetekkel, valamint a társtudományok képviselőivel.

Milyen feladatokat kell ma ellátnia egy osztályfőnöknek az iskolában?

interjút, hogy megismerjék az iskolai

Férfi flört osztályfőnök feladata ellátni az osztályával kapcsolatos hogy megismerjék az iskolai teendőket, kapcsolatot tartani a szülőkkel, közvetíteni az osztály és az iskola hogy megismerjék az iskolai között, és az osztályába járó tanulók számára biztosítani a szocializációjukhoz szükséges optimális feltételeket. Ehhez szükség van arra, hogy a rábízott tanulócsoport alakulását figyelemmel kísérje, és a gyerekek szociális tanulása érdekében hasznosítsa.

Interjú Krigovszki Annával Készült: Élmény volt hallgatni Annát, megtiszteltetés számomra, hogy interjút készíthettem vele.

Hatalmas lehetőséget jelent egy értő pedagógusnak, hogy módja van egy csoport fejlődését megalakulásától a megszűnéséig nyomon követni, a pozitív folyamatokat erősíteni, a negatívokat ellensúlyozni, az adott kortárscsoportot mint a nevelés eszközét felhasználni.

Azonban az osztályfőnöki szerep utóbbi évtizedekben tapasztalható gyengülésével sajnos együtt jár egy bizonyos elszemélytelenedés is, amely elsősorban a középiskolákban tapasztalható, és amelynek a interjút egyre kevesebb osztályfőnök számít a gyerekek és a szüleik számára bizalmi személynek.

Az osztályfőnöknek jó esetben az osztályában tanító pedagógusok és a velük foglalkozó egyéb interjút teamvezetőjeként kellene funkcionálnia, és e partnerekkel együttműködve megoldania a menet közben felmerülő problémákat, konfliktusokat.

  • Társkereső nem
  • Az iskolai élet alappillére a demokrácia Interjú Szebedy Tas kurátorral A Közoktatási Modernizációs Alapítvány felhívása alapján az iskolákban létező demokratikus folyamatokról számolhattak be a pályázók a
  • A "Válassz jó iskolát!
  • Eloszlatjuk az elsősökben és szüleikben felmerülő félelmeket – Interjú egy alsós pedagógussal

Ez a szerep — éppen azért, mert feltételezi a gyerekek alapos megismerését — optimális esetben magában hordoz egy megelőző gyermekvédelmi funkciót is. Emellett hagyományosan hogy megismerjék az iskolai feladat a pályaorientáció, amely ma már egészen mást jelent, mint korábban. Az osztályfőnök ezen kívül megtartja az osztályfőnöki órát, szabadidős programokat szervez, és a végtelenségig folytathatnám még a teendők sorát.

HVG Diploma 2021 - Interjú Nagyné Dr. Schmelczer Erika főigazgatóval

Ez rengeteg feladatot jelent. Milyen problémákkal szembesülhet ma egy osztályfőnök ezek elvégzése során? A csak részben felsorolt tengersok feladat elvégzése nyilván számos problémát felvet.

Címlap » Györgyiné Koncz Judit: A kvalitatív interjúk attitűdváltó szerepe a pedagógusképzésben Györgyiné Koncz Judit: A kvalitatív interjúk attitűdváltó szerepe a pedagógusképzésben Műterem Az utolsó évtized új lehetőségeket, új szemléletet hozott a pedagóguskutatásban azzal, hogy a kvalitatív módszerek bevonultak a vizsgálati eljárások sorába. Különösen nagy jelentőségű Szabolcs Éva munkája, aki lefordította a módszer alapirodalmát, I. Seidman es évek elején megjelent munkáját, az Interviewing as Qualitative Research — A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences című könyvet magyarul: Az interjú mint kvalitatív interjút módszermely az angol alcím szerint pontos eligazítást ad a módszerről oktatási és társadalomtudományi kutatók számára.

Gondot jelent, hogy az osztályfőnökséget többnyire nem önként vállalják a tanárok, hanem erre kijelölik őket, és nem is mindig van lehetőség arra, hogy a feladatra valóban alkalmas tanár kapja meg a munkát.

Sajnos az is probléma, hogy a feladatok mennyiségével nem áll arányban a ráfordítható idő, és mivel a pedagógusok többsége túlterhelt, együttműködni kész hogy megismerjék az iskolai is kevés hogy megismerjék az iskolai. Emellett megfigyelhető ma, hogy a család és az iskola közötti feszültség növekvő tendenciát mutat, szülő és pedagógus többnyire egymásra mutogat, ritkán válnak partnerré a közös feladat interjút a gyerek nevelésével kapcsolatos gondok — megoldásában.

A társadalmi, sőt globális világ kiszámíthatatlansága, a jövőkép bizonytalanságai, a technológia rohamos változása, az írásbeliség válsága alapjaiban rengeti meg az iskola eddigi funkciórendszerét.

interjút, hogy megismerjék az iskolai

A korábbitól eltérő pedagógiai gyakorlatot, változó kapcsolatrendszert, megújuló módszertani eszköztárt igényel. Milyen megoldásokat kínál az Egyesület ezekre a problémákra? A változásoknak ismerkedés teen webhelyről arra kell késztetnie bennünket, hogy — többek között — az osztályfőnöki szerepet is újragondoljuk.

Györgyiné Koncz Judit: A kvalitatív interjúk attitűdváltó szerepe a pedagógusképzésben

Éppen ez ösztönzött bennünket például a digitális konferenciasorozat létrehozására. Az OFOE minden hozzá forduló kollégának segíteni próbál akár személyesen, akár az Üzenő rovaton keresztül, akár elektronikus levélben osztalyfonokok gmail.

interjút, hogy megismerjék az iskolai

A honlapon sok olyan elméleti írást és módszertani ajánlást, esetelemzést közlünk, amelyek segíthetik az osztályfőnöki munkát. Számos szakmai szolgáltatást is kínálunk: konzultációt, előadást, tréninget, projektvezetést. Ezek szerint az egyesület konferenciákat is szervez, és lehetőséget kínál a tagoknak a kapcsolattartásra a különböző programokon?

interjút, hogy megismerjék az iskolai

A konferenciasorozat nagyon sikeresnek bizonyult, minden alkalommal résztevő volt jelen az ország egész területéről. Elmélet és módszerek című igen sikeres konferencia szervezésére, mely szintén több száz résztvevőt vonzott. Emellett rendeztünk a szülőknek szóló Kölöknet portállal közösen egy szakmai konferenciát a szülők és a pedagógusok közötti kommunikációról Értjük egymást?

interjút, hogy megismerjék az iskolai

Ugyanerről a témáról közös online kutatást is végeztünk egy csaknem fős mintán. Az eredményekről mindkét honlapon beszámoltunk, és a kutatásról szóló tanulmány megjelenés előtt áll az Iskolakultúrában.

Az interjú részlete az alábbiakban illetve a mellékelt fotókon is olvasható. Szöveg és fotó forrása: HVG Diploma magazin.

Ezen kívül két éven keresztül zajlott az egyesület által szervezett Hajónapló sorozat, ahol szakmai műhely keretében foglalkoztunk aktuális pedagógiai, pszichológiai kérdésekkel. Egyesületünk szakemberei számos tanfolyamot, tréninget is tartottak és tartanak nemcsak a határon belül, hanem azon kívül is.

Több éven keresztül voltunk részesei a különböző határontúli pedagógusszövetségek nyári egyetemi programjainak előadóként, trénerként többek között Komáromban, Kassán, Csíkszeredán és Szabadkán. Milyen sikereket könyvelhet még el az Egyesület? Mindenképp szeretném megemlíteni az egyesületi honlapotamelyet az egyik legmegbízhatóbb és hogy megismerjék az iskolai szakmai portálként ismernek, naponta átlag látogatója van.

Több sikeres cikksorozatot is megjelentettünk felületén, jelenleg is követhető például L. Ritók Nóra Esélyegyenlőségi naplója, valamint sorozatban adjuk közre a Tempus Alma a fán — A tanulás jövője című kötetének interjúit és a 40 középiskolában jelenleg zajló Bázisiskolai projektről szóló interjút.

A honlap valamennyi cikke közvetlenül kommentelhető, sion találkozó nő Üzenő rovatba várjuk a megjegyzéseket, kérdéseket, amelyekre interjút határidőn interjút igyekszünk — szükség esetén külső szakértők bevonásával — válaszolni.

Interjú az OFOÉ-ről | OFOE

Emellett az OFOE saját — igen népszerű — Facebook-oldallal is rendelkezik, amelyen a honlapon megjelent írások, tájékoztatások mellett a célközönségünket különösen érdeklő hírekre, elméleti, gyakorlati eseményekre igyekszünk felhívni a figyelmet. Mi üzemeltetjük az ofő online és offline nevű nyílt Facebook-csoportot is, amelynek jelenleg tagja van.

Kiemelkedő sikernek tartjuk azt a nem csak osztályfőnököknek interjút új nevelési kézikönyvet is, amelyet ben, az egyesület fennállásának 10 éves évfordulójára adtunk ki Történetek és módszerek címen Dinasztia Tankönyvkiadó,és amely több ezer példányban el is fogyott.

Mindemellett ebben az évben egyesületünk munkacsoportja az Új Nemzedék Program Bázisiskola projektjének keretében kidolgozott egy részből álló online kereshető és bővíthető gyakorlatgyűjteményt és egy 24 foglalkozási tervből álló segédanyagot, amely már mindenki számára elérhető az ujnemzedek.

Wéber Anikó 1 Megjelent